Sajtó

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.161/2012 számú ügyében hozott határozatáról

A perben a tényállás szerint közbeszerzési eljárást követően az alperesekkel, mint a nyertes konzorciummal kötötte meg a felperes a vállalkozási szerződést. A Versenytanács határozatban állapította meg, hogy az alpereseknek a vállalkozási szerződés megkötése előtti versenykorlátozó magatartása az 1996. évi LVII. tv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjába ütközött.

A másodfokú bíróság által helybenhagyott a felperesi keresetet elutasító ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Változik a Kúria - A nyitottság és a jövőorientáltság jegyében változik a Kúria; már nem csak egyedi ügyekben született végleges döntések ... - mondta Darák Péter, a legfelsőbb bírói fórum elnöke az MTI-nek

A nyitottság és a jövőorientáltság jegyében változik a Kúria; már nem csak egyedi ügyekben született végleges döntések, hanem a leendő jogviták elméleti hátterének tisztázása is fontos feladat, jövőre pedig évkönyvben szeretnék a széles közönségnek is bemutatni munkájukat - mondta Darák Péter, a legfelsőbb bírói fórum elnöke az MTI-nek.