Például 08/14/2022
Például 08/14/2022

Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.37.379/2011/5. számú, 2012. május 2-án meghozott végzésében döntött hulladékgazdálkodási bírság ügyben

A  Kúria  a  Kfv.VI.37.379/2011/5.  számú,  2012.  május  2-án meghozott végzésében az a két elvi kérdés merült fel, hogy gazdálkodó  szervezetnek  a  vállakozási  tevékenysége  során keletkezett  bontási,  kotrási,  fémhulladék  szállításához kell-e engedéllyel rendelkeznie, illetve az, hogy a saját, kiselejtezett  raktárkészlet  elszállításához  kell-e engedély.

Tájékoztató a Kúria K.I. tanácsa 2012. május 10-én megtartott tárgyaláson a Kfv.I.35.411/2011/5. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött az általános forgalmi adó körében

A  felperes  a  2007.  április  11-én  egy  román  adóalany részére  áfa  nélküli  számlát  bocsátott  ki.  A  számlán feltüntetett gazdasági esemény szerint a felperes a román társaság  tulajdonában  lévő  úszódaru  komplett  új gémszerkezetének legyártását és összeszerelését végezte. A munkákat  a  felperes  magyarországi,  nyergesújfalui hajógyárában végezte el.

Tájékoztató a Kúria K.I. tanácsa 2012. április 12-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.391/2011/5. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatos ügyben

Az  adóhatóság  a  felperesnél  a  2003-2006.  évekre  szja  és százalékos  egészségügyi  hozzájárulás  adónemekben  folytatott bevallások  utólagos  ellenőrzése  során  azt  állapította  meg, hogy  a  feltárt  kiadásokra  nem  nyújtott  fedezetet  az  igazolt jövedelem, ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a  továbbiakban:  Art.)  alapján  becslést  alkalmazott.  Az adózó/felperes  a  hiány  forrásként  kölcsön-ügyletekre hivatkozott.

Tájékoztató a Kúrián 2012. május 9-én tárgyalt Pfv.I.21.863/2011. számú elvi ügyről

A perben a Magyar Állam mint szükségképpeni örökös annak az öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte, melyben az örökhagyó havi 5.000 forint életjáradék fejében tette örökösévé az alperest. Tekintve, hogy ilyen tárgyban közzétett bírósági határozat nem ismert, a felperes a felülvizsgálati kérelmében részletesen foglalkozott az ügy elvi és gyakorlati jelentőségével. Álláspontja szerint ugyanis, ha a Kúria az ügyben felmerült elvi kérdésekre választ ad a határozatában, akkor a részéről nagyszámú, hasonló tényállású ügyben kerülhető el a perindítás.

Oldalak