Például 03/23/2019
Például 03/23/2019

A legfontosabb határidőket ismerteti a Kúria új kisfilmje

Új tájékoztató kisfilmet készített a Kúria. Az öt perces rövid videó címe, Határidők a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásokban. A kisfilm bemutatja a felülvizsgálati eljárás folyamatát és ügyszakonként ismerteti a legfontosabb határidőket.

A Kúria összesen öt tájékoztató kisfilmet készített a Kúria működéséről és a legfőbb bírói fórum elé kerülő ügyek elintézéséről. Az összes videó itt tekinthető meg: https://kuria-birosag.hu/hu/tajekoztato-filmek

Budapest, 2019. február 27.

A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki

Tájékoztató a Pfv.V.20.282/2018/6. számú egyedi ügyben.
A pályázati eljárásban győztes pályázó és a kiíró tulajdonos közötti szerződést bíróság hozta létre jogerős ítéletével. Az ezt követően a felperesek által kezdeményezett peres eljárásban a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a korábbi eljárásban született ítélet hatálya kizárja-e a felperesek szerződés hatálytalanságával kapcsolatos jelen perben történő igényérvényesítését.

Nem tipikus tényállású devizahiteles perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztatás a Gfv. VII-30212/18 számú ügyben 2019. február 19-én kihirdetett határozatról: A per alapjául szolgáló tényállás nem tipikus. Az előzményi perben 2014. előtt meghozott jogerős ítélet a per tárgyát képező deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségét állapította meg a felülvizsgálati eljárásban relevánsan azért, mert a kölcsön összege a szerződésben egy konkrét összegben meghatározásra nem került.

A bank jelen perben elbírálandó keresetében elsődlegesen a fenti érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánítását kérte.

Tárgyalási regisztráció a Pfv.I.21619/2018-as számú „devizahiteles” ügyben

A Kúria nyilvános tárgyalására a Pfv.I.21619/2018-as számú perben, a regisztrációt lezártuk.
További regisztrációt nem áll módunkban elfogadni.

Budapest, 2019. február 26.                    

A Kúria Sajtótitkársága

 

A Kúria nyilvános tárgyalást tart a Pfv.I.21619/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: végrehajtással kapcsolatos ügy. A tárgyalás időpontja: 2019. február 27. 09:00 óra, helye: a Kúria 9-es tárgyaló (1055 Budapest, Markó utca 16.).

Oldalak