Például 03/30/2020
Például 03/30/2020

Dr. Kónya István: A jogos védelem büntethetőséget kizáró ok

A Kúria elnökhelyettesével készült interjú az Országos Bírósági Hivatal Jogkérdés című internetes rovatában. A Kúrián joggyakorlat-elemző csoport vizsgálja a jogos védelem gyakorlati kérdéseit, a szakértői grémium a napokban összesíti a vizsgálat eredményeit. Ennek kapcsán kérdezték a Kúria elnökhelyettesét, aki elmondta, hogy maga az alkotmányos szabályozás az élethez való jognak a védelmét írja elő és ennek folytán biztosítja az önvédelem jogát, amelynek büntetőjogi megfelelője a jogos védelem.

Tanulmánykötet a Kúria tudományos konferenciájáról

„A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk megalkotásának 150. évfordulója” címmel jelent meg tanulmánykötet a Kúria 2019. április 24-i ünnepi Teljes Üléséről és tudományos konferenciájáról. A tanácskozást az Országház Felsőházi termében rendezték. A könyvben a kilenc tudományos előadás, az Országgyűlés elnökének ünnepi köszöntője, a Kúria elnökének, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének zárszavai, illetve a kerekasztal-beszélgetések konklúziói olvashatók 164 oldalon.

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.100/2019. számú ügyről, a döntés elvi tartalma: az Mt. 208. § (2) bekezdésének helyes értelmezése szerint, ha a munkavállaló alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, a feleknek a munkaszerződésben egyértelműen meg kell abban állapodniuk, hogy a munkavállalóra – az általa ellátott munkakör munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozott bizalmi jellege miatt – a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írják elő.

Oldalak