Például 11/15/2019
Például 11/15/2019

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra ingatlannyilvántartását érintő ügyben döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.849/2018. számú ügyben 2019. október 9-én nyilvános tárgyaláson kihirdetett végzéséről: a legfőbb bírói fórum ingatlannyilvántartási jogorvoslat és a törlési per viszonyára vonatkozó elvi jelentőségű döntést hozott.

A kúriai döntés előzményei

Az I. rendű alperes kérelme alapján a földhivatal – a II. rendű alperes jelzálogjogának részbeni törése mellett – az I. rendű alperes javára szóló egyetemleges jelzálogjogot jegyzett be a felperes tulajdonában álló perbeli ingatlanokra.

Vállalkozási szerződés teljesítésének megtagadása miatt érvényesített kártérítési követelés tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.738/2019/5. számú határozatról. A felek között közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés alapján az alperes kórház egy új épület kialakítását és egy meglévő épület átalakítását, felújítását rendelte meg a felperestől, aki a szerződésben nyilatkozott arról, hogy az átvett kivitelezési tervdokumentáció és a munkaterület jellemzőinek ismeretében nem tapasztalt olyan tényt, amely a szerződésszerű teljesítésben akadályozná. Szerződésszegése esetére a felperes meghiúsulási és késedelmi kötbér megfizetésére vállalt kötelezettséget.

Műhelybeszélgetéseken folytatódik a párbeszéd az Alkotmánybíróság és a Kúria között

Jogi műhelybeszélgetést rendezett a Kúria és az Alkotmánybíróság a Kúria bírói klubjában, 2019. október 7-én. A rendezvény része annak az alkotmányos együttműködésnek, amelynek keretében a két szervezet 2016-ban indított közös kutatási programot az Alaptörvény érvényesülésének vizsgálatára. A program eredményeként idén májusban négy kötetes könyvsorozat jelent meg.

Oldalak