Például 10/27/2020
Például 10/27/2020

Jogegységi határozat: termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg.”

A jogegységi eljárásra azért volt szükség, mert az indítványozó, a Kúria elnökének álláspontja szerint a Kúria gyakorlata nem volt egységes abban a tekintetben, hogy a kisajátítási kártalanítás az érintett ingatlan haszonbérlőjét közvetlenül megilleti-e.

A titkos információgyűjtés útján szerzett adatok a cégekkel szemben felhasználhatóak, azonban a tisztességes eljárás szabályainak mindenképpen érvényesülnie kell

A Kúria a Kf.IV.37.468/2019-es számú ügyben, 2020. szeptember 22-én kihirdetett döntésében kimondta: nem jogszerűtlen a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás keretében jogszerűen beszerzett bizonyítékok felhasználása közigazgatási eljárás keretében, amennyiben a tisztességes eljárás garanciái érvényesülnek.

Biztosítási időt keletkeztető ellátás folyósítása ügyében hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.092/2020. számú ügyben hozott határozatról.

Ha az Emberi Jogok Európai Bírósága az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyve 1. cikkének sérelmét azért állapítja meg, mert nem folyósítottak egy biztosítási időt is keletkeztető ellátást, akkor az megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény (Mmtv.) 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti időtartam meghatározása során ezt a biztosítási időt is figyelembe kell venni.

Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét

Tájékoztató a Mfv.III.10.032/2020. számú ügyben hozott határozatról.

A közszolgálati jogviszony érvénytelen kinevezés esetén is létrejön. Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét.

Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.38.374/2019. számú ügyben született határozatról.

A régi rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (Hszt.)101. § (4) bekezdésébe ütközően, illetve jogszabályi felhatalmazás nélkül megállapított illetményelemet a Hszt. 351-352. § szerinti besoroláskor nem kell beszámítani az illetménybe.

Oldalak