Például 03/30/2020
Például 03/30/2020

Könyvbemutató a Kúria 2020. évi első Teljes Ülésén

Az idei év első Teljes Ülését tartotta a Kúria 2020. február 10-én a legfőbb bírói fórum dísztermében. Dr. Darák Péter a tanácskozás elején köszöntötte a Kúriára újonnan kirendelt bírákat és nyilvánosan megköszönte dr. Székely Ákos és dr. Wellmann György leköszönő kollégiumvezetők munkáját.

A Kúria határozatot hozott a munkavállaló elszámolási kötelezettségéről, ha a munkaviszony az elszámolási időszak előtt megszűnik

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Mfv.II.10.199/2019. számú ügyben.
A döntés elvi tartalma: Az Mt. 95. § (4) bekezdésében szabályozott munkaviszony megszüntetési esetekben, azaz olyanokban, amelyekben a munkaviszony megszüntetésére vagy megszűnésére a munkavállaló érdekkörében felmerült okból kerül sor, az Mt. csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít.

Harmadfokú eljárásra bíróság kijelöléséről döntött a Kúria

A Kúria a 2020. február 5-én meghozott végzésével (Bkk.III.151/2020.) a csődbűncselekmény miatt O.J.L. és társai ellen a Szegedi Ítélőtáblán bűnügyi felügyelet megszünetése tárgyában folyamatban lévő büntetőügyben a Szegedi Ítélőtábla bíráinak elfogultsági bejelentése miatt az ügy elbírálásából a Szegedi Ítélőtáblát kizárta. A kizárással egyidejűleg a bűnügyi felügyelet megszüntetése miatt bejelentett fellebbezés elbírálására és a másodfokú felmentő ítélet elleni fellebbezés folytán a harmadfokú eljárásra a Pécsi Ítélőtáblát kijelölte.

Budapest, 2020. február 5.

Dr. Vaskuti András: A büntetések egyre elkerülhetetlenebbé és gyorsabbá váltak

A Kúria Büntető Kollégiumának bírájával készített interjút a Pesti Hírlap. Dr. Vaskuti András elmondta, hogy a magyar büntetéskiszabási gyakorlat jelentősen nem tér el az európai átlagtól. Ugyanakkor Európában nyugatról kelet felé haladva érzékelhetően szigorodnak a büntetések. Rávilágított, olyan ítéletet hozni, amivel mind a társadalom egésze, mind az ügyben érintettek és a nemzetközi közvélemény azonos módon egyetért, nem lehetséges.

Oldalak