Sajtó

A Szladits Károly Nemzetközi Emlékkonferencián tartott előadást a Kúria elnökhelyettese

A 152 évvel ezelőtt Dunaszerdahelyen született magyar jogtudós, Szladits Károly munkássága előtt tisztelegve szervezett nemzetközi emlékkonferenciát 2023. április 22-én a Közép-Európai Alapítvány, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának is megválasztott egyetemi tanár szülővárosában.

„A közjog és a magánjog a változó időben” című szimpóziumon neves külföldi és hazai előadók emlékeztek meg Szladits Károly kimagasló életművéről, amelynek legjelentősebb eredménye a második világháború előtti polgári jogot elemző „Magyar magánjog” című gyűjteményes munka.

A Kúria elnöke a Kaposvári Törvényszék összbírói értekezletén

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a Kaposvári Törvényszék összbírói értekezletén vett részt 2023. április 20-án.

Dr. Hajnal Éva a törvényszék elnöke beszámolója után dr. Ipolyi Róbert, a Bírói Tanács elnöke adott tájékoztatást az elmúlt időszak eredményeiről, majd dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke értékelte a Törvényszék munkáját. Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének hozzászólását követően az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Bohli Eszter foglalta össze a testület tevékenységének legfontosabb eseményeit.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján kegyelettel emlékezünk üldözött és meggyilkolt honfitársainkra

Mécsesek

Egy KZ láger falára

Ahova estél, ott maradsz.
A mindenségből ezt az egyet,
ezt az egyetlen egy helyet,
de ezt azután megszerezted.

Menekül előled a táj.
Lehet az ház, malom vagy nyárfa,
minden csak küszködik veled,
mintha a semmiben mutálna.

A palesztin misszióvezető látogatása a Kúrián

Dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese 2023. április 12-én a Kúrián fogadta Palesztina Állam magyarországi Nagykövetségének megbízott misszióvezetőjét, Dr. Fadi Elhusseini urat.

Misszióvezető úr bemutatkozó udvariassági látogatása keretében kötetlen beszélgetést folytatott a Kúria elnökhelyettesével, amelynek során a Kúria főbb feladatainak és felépítésének áttekintése mellett a kétoldalú kapcsolatok és a bíróságok közötti együttműködések fejlesztésének lehetőségeit is érintették, valamint kitértek a magyar és a palesztin jogrendszer közötti hasonlóságokra és különbségekre.

Jelentős többséggel fogadta el az Országgyűlés a Kúria elnökének 2021. évi beszámolóját

Az Országgyűlés 2023. április 11-i ülésén 117 igen, 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el dr. Varga Zs. András, a Kúria elnökének beszámolóját a Kúria 2021. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében végzett tevékenységéről.

2023. április 12.

A Kúria Kommunikációs Osztálya