Például 06/05/2020
Például 06/05/2020

Panelfelújítási program keretében kötött közös képviseleti megbízási szerződéssel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.881/2019/7. számú egyedi ügyben.

Az alperes cég 2007. és 2010. évek között a felperes társasház közös képviseletét látta el megbízási szerződés alapján.
A felperes 2006-ban kezdődőtt és 2007-ben befejeződött panelfelújítási program keretében nyílászárók, fűtési rendszer és egyéb berendezések felújítása tárgyában vállalkozási szerződést kötött a perben nem álló kivitelezővel, aki utóbb jogutód nélkül megszűnt.

A Kúria hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot

A Kúria 2012 óta a jogállam támasza, emeli az igazságszolgáltatás színvonalát, aktívan hozzájárul a jogfejlődéshez – mondta a Kúria elnöke az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. május 6-án. Dr. Darák Péter a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2018. évi tevékenységéről tartott beszámolót. Kiemelte, a legfőbb bírói fórum hatékonyan és gyorsan biztosítja az egységes joggyakorlatot, a régi kúriai hagyományokra is támaszkodva megteremtette az igazságszolgáltatás és ítélkezés 21. századi alapjait.
 

Maradandó egészségkárosodással járó baleset miatti kártérítési perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.327/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

A felperes keresetében az alperest vagyoni és nem vagyoni kárai megtérítésére kérte kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes kezelésében lévő járdaszakaszon maradandó egészségkárosodással járó balesetet szenvedett.

Orvosi kezeléssel és műtéttel kapcsolatos perben sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.353/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

A felperes keresetében az alperest vagyoni kárai megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére kérte kötelezni arra tekintettel, hogy hozzátartozója egészségügyi ellátása során az alperes orvosai nem az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. törvény (Eütv.) 77.§ (3) bekezdésében megfogalmazott elvárható gondossággal, nem a megfelelő módszert választva jártak el, amellyel okozati összefüggésben következett be a felperes hozzátartozójának halála.

Oldalak