Például 03/23/2019
Például 03/23/2019

A Kúria határozata szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.169/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: az egyenlő bánásmód megsértése csak összehasonlítható – azonos csoportba tartozó – személyi kör esetében lehetséges. Nem tekinthető ilyennek a munkáltató által eltérő jogállási törvények alapján foglalkoztatottak köre [3062/2012.(VII. 26.) AB határozat, Ebktv. 9. §].

A Kúria tájékoztatója munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.129/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma    : azonnali hatályú felmondás esetén a 15 napos szubjektív határidő betartásának elmulasztását eredményezi, ha a körülmények kivizsgálását a munkáltató haladéktalanul nem kezdi meg, a vizsgálat eredményéről a munkáltatói jogkör gyakorlóját nem értesíti. Mulasztását nem menti a vizsgálatot végzők leterheltsége vagy nyári szabadságolása az azonnali hatályú felmondásra nyitva álló szubjektív határidő anyagi jellegére tekintettel[Mt. 78. § (2) bekezdés].

Oldalak