Például 11/15/2019
Például 11/15/2019

A felülvizsgálati kérelem befogadás megengedhetőségével kapcsolatos feltételeknek a Kp-ban nem szereplő elemmel való kiegészítése nem jogértelmezés, hanem bírói jogalkotás lenne

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.582/2019/2. számú ügyben hozott döntéséről.

Az elsőfokú adóhatóság, a 2015. 07. 01-2016. 06. 30. közötti időszakra folytatta le valamennyi adónemben a felperes bevallásainak utólagos ellenőrzését; ennek során egyebek mellett vizsgálták a felperes transzferár nyilvántartását. Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével elutasította a felperes kizárólag transzferár körében előterjesztett keresetét. A felperes felülvizsgálati kérelemmel támadta a jogerős ítéletet, a befogadhatóság körében részletes indokolást tett.

Tanulmányi szerződések és versenytilalmi megállapodások – a joggyakorlat-elemző csoport munkájáról számolt be a Napi.hu

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a versenytilalmi megállapodásokkal és a tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos gyakorlatot vizsgálta, egyúttal törvénymódosítást is javasolt a szakértői grémium - derült ki dr. Mészárosné Szabó Zsuzsanna, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírója előadásából a Napi.hu által szervezett HR-vezetők Országos Konferenciája 2019 eseményen. Az előadásról a gazdasági hírportál is beszámolt.

Erkölcs és jog konferencia – videón is megtekinthetőek az előadások

Erkölcs és jog viszonyrendszere volt a témája annak a szakmai konferenciának, amelyet 2019. október 2-án rendezett a Kúria.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke számos neves előadót kért fel, hogy mondják el véleményüket arról, hogy miként látják, miben érhető tetten a jog erkölcsi alapállása. A konferencia számos kérdésre megpróbált választ találni, az előadók különböző nézőpontból közelítették meg e viszonyrendszert.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének kérdéseiről és az élettársi kapcsolat fogalmi elemeiről tanácskoztak jogegységi csoportok a Kúrián

Érdekes és kihívást jelentő jogterületekről tanácskoztak polgári jogi bírák, szakemberek, kutatók és egyetemi oktatók 2019. október 11-én a Kúrián. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) joggyakorlatát figyelő jogegységi csoportok negyedik tematikus konferenciáját rendezték meg a Kúria Dísztermében. A tanácskozás fő témái az alanyváltozás lehetősége a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránt indított perekben és az élettársi kapcsolat fogalmi elemei voltak.

Oldalak