Például 09/24/2023
Például 09/24/2023

A palesztin misszióvezető látogatása a Kúrián

Dr. Patyi András, a Kúria elnökhelyettese 2023. április 12-én a Kúrián fogadta Palesztina Állam magyarországi Nagykövetségének megbízott misszióvezetőjét, Dr. Fadi Elhusseini urat.

Misszióvezető úr bemutatkozó udvariassági látogatása keretében kötetlen beszélgetést folytatott a Kúria elnökhelyettesével, amelynek során a Kúria főbb feladatainak és felépítésének áttekintése mellett a kétoldalú kapcsolatok és a bíróságok közötti együttműködések fejlesztésének lehetőségeit is érintették, valamint kitértek a magyar és a palesztin jogrendszer közötti hasonlóságokra és különbségekre.

Jelentős többséggel fogadta el az Országgyűlés a Kúria elnökének 2021. évi beszámolóját

Az Országgyűlés 2023. április 11-i ülésén 117 igen, 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el dr. Varga Zs. András, a Kúria elnökének beszámolóját a Kúria 2021. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében végzett tevékenységéről.

2023. április 12.

A Kúria Kommunikációs Osztálya

A kínai ideiglenes ügyvivő látogatása a Kúria elnökénél

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2023. április 6-án hivatalában fogadta a Kínai Népköztársaság magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét, Yang Chao urat.

Ideiglenes Ügyvivő úr bemutatkozó udvariassági látogatása keretében kötetlen beszélgetést folytatott a Kúria elnökével, amelynek során az európai – azon belül is a magyar – és a kínai bírósági és jogrendszer fejlődését, a kétoldalú kapcsolatok és az igazságügyi együttműködések fejlesztésének szándékát, valamint a két ország legfelsőbb bírósági vezetői közötti magasszintű eszmecserék lehetőségeit is érintették.

Sajtóközlemény a Kúria Pfv.IV.21.186/2022. számú, személyiségi jog megsértése miatt indult ügyben meghozott részítéletéről

A felperesek keresete szerint az I-II. rendű alperesek azzal sértették a személyiségi jogaikat, hogy nem gondoskodtak Budapesten a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek tartós bentlakását lehetővé tevő önálló, avagy közösségi lakhatás megszervezéséről és fenntartásáról.

Oldalak