Például 08/09/2020
Például 08/09/2020

A Ptk. lehetővé teszi, hogy a vagyontárgy helyreállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig kössenek a felek biztosítási szerződést

Tájékoztató a Pfv.V.21.188/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
2007. áprilisában a felperes mint biztosított és az alperes mint biztosító között vagyonbiztosítási szerződés jött létre egy 24.780.000 forint biztosítási összegű melléképületre. Biztosítási eseménynek minősült a tűzkár bekövetkezése. A biztosított melléképület 2009. április 4-én szándékos gyújtogatás következtében leégett. Az alperes azonban elzárkózott a biztosítási összeg megfizetése elől.

Jogegységi panaszok - szükség lehet néhány szabály pontosítására a jogalkotó részéről

A jogegységi panasz eljárás ugyan a Kúria saját határozata ellen irányul, de ezen keresztül az alsóbb fokú bíróságok a Kúria határozatát követő magatartását is befolyásolja – mondta dr. Patyi András az InfoRádió Paragrafus című műsorának adott interjújában 2020. július 9-én.

Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.514/2019. számú egyedi ügyben tárgyában hozott határozatról.

A felperesek keresetükben az alperest vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kérték kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes kórház az I. rendű felperes szülése, továbbá a II. rendű felperes ellátása során megsértette az elvárható gondosság követelményét, amelynek következtében a II. rendű felperesnél súlyos egészségkárosodás alakult ki.

Tájékoztató az azonnali jogvédelem elbírálásának szempontjairól teljes készpénzállomány zárolása esetén

A Kúria Kpkf.VI.39.236/2020/2. számú végzésében kimondta, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem elbírálásakor mindig az ügy egyedi körülményire, sajátosságaira kell figyelemmel lenni, melyhez az alperesi döntés tartalma a kiindulópont, ezért nem minden esetben kizárólag a beszámoló, mérleg adatai alapján lehet és kell az azonnali jogvédelem iránti kérelmet valószínűsíteni és elbírálni. Egyéb, a beszámolóban, mérlegben nem megtalálható tényadatokkal (pl.: forgótőkeigény, szállítói, vevői tartozások) is lehet valószínűsíteni a kérelem megalapozottságát.

Oldalak