Például 01/26/2022
Például 01/26/2022

A Kúria elnöke vezette delegáció hivatalos látogatása a Lengyel Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán

Prof. Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Prof. Dr. Patyi András, a Kúria jogegységért felelős elnökhelyettese és Dr. Berkes Lilla, a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézetének igazgatója a Lengyel Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának első elnöke, Dr. hab. Małgorzata Manowska asszony meghívására 2021. október 27-29. között Varsóban tett hivatalos látogatást, hogy megbeszéléseket folytassanak a lengyel Legfelsőbb Bíróságon.

A Kúria elnökének beszámolója az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt: ’A Kúria jelenleg a legleterheltebb magyar bíróság’

A szakbizottság, a Kúria által a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2020. évi tevékenységéről elkészített országgyűlési beszámolóját vitatta meg. Dr. Varga Zs. András elnök úr a meghallgatás elején jelezte, hogy sajátos helyzetben tesz eleget kúriai elnöki kötelezettségének, mert a 2020 -as évről készített beszámoló még Dr. Darák Péter elnök úr munkáját foglalja össze.

A Kúria elnökének közleménye

A Kúria elnöke ismételten emlékeztet arra, hogy a bírói tekintély tiszteletben tartása az alkotmányos működés, a jogállam csorbítást nem tűrő alapértéke. A bíróságok döntésének tiszteletben tartása nemcsak a pernyertes, hanem a pervesztes felet is kötelezi. A bírói döntés természetesen vitatható. Ha rendelkezésre állnak jogorvoslati eszközök a vélt hiba orvoslására, azok igénybe vehetők. Ennek keretében minden tárgyilagos ellenvélemény kifejthető.

Oldalak