Például 02/19/2019
Például 02/19/2019

Tájékoztató jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A döntés elvi tartalma: a NAV hivatalos adatközlése alapján amennyiben nem állapítható meg, hogy a felperesnek származott olyan jövedelme saját Kft-jéből, amely az alperes által fizetendő elmaradt jövedelmet csökkenthetné, nem jelenti azt, hogy ellenbizonyításnak nem lenne helye, vagyis a bizonyításra kötelezett fél kérelmére az igazságügyi könyvszakértő kirendelése mellőzhető lenne (Mt. 100. §, Pp. 164. §).
A Kúria 2018. december 5-én tárgyaláson elbírálta az Mfv.I.10.090/2018. számú jelentős ügyet.

Tájékoztató írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése és azonnali hatályú felmondás jogszerűsége tárgyában hozott döntésről

A Kúria 2019. január 23-án tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.252/2018. számú jelentős ügyet.
A döntés elvi tartalma: az aránytalan sérelem okozásának követelménye a munkaviszony munkáltató általi egyoldalú teljesítése során érvényesül. Nem vonható ebbe a körbe a munkaviszony munkáltató általi megszüntetése [Mt. 6. § (3) bekezdés, 78. § (1) bekezdés].

Méltatlanság jogcímén történő felmentés tárgyában hozott határozatot a Kúria

A Kúria az Mfv.II.10.286/2018. számú ügyben hozott határozatot. Ha a kormánytisztviselő vétkes kötelezettségszegése alkalmas volt arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyát a továbbiakban fenntartsa, a méltatlanság jogcímén történő felmentés nem volt jogellenes

Oldalak