Például 08/09/2020
Például 08/09/2020

A perbeli jogutódlás nem azonos az anyagi jogi jogutódlással, a felek közötti anyagi jogi jogviszony vizsgálata a per érdemére tartozik

Tájékoztató a Pfv.V.20.388/2020/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
Az I. rendű felperes – aki engedményezési láncolat eredményeként jutott a perbeli követeléshez – kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az I., II. és III. rendű alpereseket.

Próbaidő alatti felmondás jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.313/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a munkaviszony próbaidő alatt indokolás nélkül bármelyik fél által megszüntethető. Önmagában az indokolás miatt a munkáltató intézkedése nem minősül olyan felmondásnak, amire az Mt. 66. § (2) bekezdése előírásai vonatkoznak.

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.292/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a munkavállaló szabadon dönthet arról, hogy vállalkozásából az elért eredményt jövedelemként kiveszi, vagy a vállalkozásába fekteti
Amennyiben a munkaviszonya jogellenes megszüntetését követően kárenyhítési kötelezettségének eleget téve, saját vállalkozásából – igazoltan – munkabérben részesül, ezen jövedelem beszámítandó a munkáltatótól származó jövedelempótló kártérítés összegébe (Mt. 82.§, 172.§(1) bekezdés b) pont).

Oldalak