Sajtó

A Kúria közleménye

A 444.hu 2024. február 22-i megkeresését követően a Kúria elnöke soron kívüli vizsgálatot rendelt el a Kúriai Döntések Bírósági Határozatok 72. évfolyamának 1. lapszámában megjelent 3. sorszámú eseti döntés közzétételének körülményeire vonatkozóan.

A Kúria elnöke a vizsgálat idejére határozott a folyóirat szerkesztésének és kiadásának felfüggesztéséről.

Budapest, 2024. február 23.

A Kúria Kommunikációs osztálya

Tájékoztató a Kúria Kfv.VII.45.126/2023/8. számú, korkedvezményre jogosító szolgálati idő elismerése iránt indított perben hozott határozatáról

A közigazgatási szerv a hatósági eljárásban meghozott határozatával korkedvezményre jogosító szolgálati időként nem ismerte el a felperes határozatlan időtartamú munkaviszonyban, teljes (napi nyolc óra) munkaidőben, a tömegközlekedésben, autóbuszvezető munkakörben foglalkoztatásának időtartamát. A felperes keresetében kérte ennek az időtartamnak a korkedvezményre jogosító időként elismerését.

Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a határozatot megsemmisítette és a hatóságot új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította.

A Kúria és Magyarország Ügyészsége visszautasítja a közszereplő részéről a bírákat és ügyészeket ért fenyegetést

Elfogadhatatlannak tartunk minden, a jogállamiságot alapjaiban támadó magatartást és visszautasítunk minden olyan közéleti megnyilvánulást, amely megtorlással fenyegeti a bírákat és az ügyészeket a jogszerű, törvényes tevékenységük miatt.

Egy közszereplő a közösségi médiában megjelent február 19-ei bejegyzésében büntetőügyekben eljáró ügyészek és bírók neveinek listázására hívott fel, megfenyegetve ezzel az igazságszolgáltatásban dolgozókat.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.124/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntéséről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a hulladékgazdálkodási tevékenység tárgyában létrejött szerződés és mellékletei kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására.

Az alperes és a beavatkozó felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria ítéletével a jogerős ítéletet a hatályában fenntartotta.