Például 01/28/2021
Például 01/28/2021

Az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét

Tájékoztató a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja értelmezéséről.

A Kúria a Kpkf.VI.40.369/2020/4. számú végzésében kimondta, hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontját főszabály szerint akként kell értelmezni, hogy az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét. A kiadmányozási joggal felruházott, delegált hatás-, és feladatkörben hozott határozat esetében a közigazgatási cselekmény megvalósulási helyének a hatáskörrel rendelkező, kiadmányozási jog jogosultjának a székhelyét kell tekintetni.

Budapest, 2020. december 18.

Tájékoztató a reklámadó területi, személyi hatályának értelmezéséről interneten közétett reklám esetében

Tájékoztató a Kúria a Kf.VI.40.185/2020/8. számú határozatáról.

A Kúria ítéletében kimondta, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ratv.) 2. § (1) bekezdés e) pontja és 3. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a törvény személyi és területi hatálya kiterjed a külföldi honosságú, illetőségű, külföldi székhelyű felperesi gazdasági társaságra, ha a reklámot az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon teszi közzé.

Budapest, 2020. december 18.

A Kúria Sajtótitkársága

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül, így a téves helyen előterjesztett fellebbezés azon a napon minősül joghatályosan benyújtottnak, amikor az az elsőfokú bírósághoz megérkezik – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.465/2020/2. számú végzésében.

Oldalak