Például 11/15/2019
Például 11/15/2019

Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.098/2019. számú ügyről.

A döntés elvi tartalma: a pedagógussal szemben támasztott elvárásokkal összeegyeztethetetlen, hogy Facebook oldalán rasszista, kirekesztő, szélsőséges nézeteket valló bejegyzéseket tegyen. Ezen magatartás rendkívüli felmentés jogszerű alapjául szolgálhat [Nkt. 62. § (1) bekezdés; Kjt. 33/A. § (1) bekezdés].

Márki Zoltán: Aki az 1956-os forradalom leverését követő megtorló ítéletek előkészítésében és kimondásában részt vett, az köztörvényes bűncselekményt követett el

Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmiségének Kúria általi igazolásáról adott exkluzív interjút dr. Márki Zoltán a Magyar Hírlapnak. A Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnöke a 2019. október 28-án megjelent cikkben a napilapnak elmondta, az „ilyen ítélet meghozatala visszaélés a hatalommal, a kiszabott büntetések végrehajtása önbíráskodás, a halálbüntetéseké pedig előre megfontolt módon megvalósított gyilkosság.”

Darák Péter: Az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó alapjogok célja – a szomorú történelmi tapasztalatokra is tekintettel – az önkény, az elnyomás lehetőségének kizárása

A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját ünnepelték 2019. október 25-én, az Országos Bírósági Hivatal székházában. A rendezvényen beszédet mondott dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, dr. Darák Péter a Kúria elnöke és dr. Szabó Nikoletta a Miskolci Törvényszék bírája. Az eseményen felcsendült Verebi-Végh András bíró két zongoradarabja, a Hazám, hazám a Bánk bánból, de az ünnepség résztvevői több útravaló gondolatot is hallhattak a Bírák vagyunk című kiadványból.

Oldalak