Például 02/19/2019
Például 02/19/2019

Jegyzői előterjesztés tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 14-én, Kúria Bfv.II.896/2018. számú ügyben hozott határozatáról: ha a jegyző az általa tett előterjesztésben – elhallgatva az önkormányzatnak nyújtott állami támogatás összegét és szabad felhasználásának a lehetőségét – a képviselő-testület bizottságát félrevezeti és valótlanul azt a tájékoztatást adja, hogy az önkormányzat 180 millió forint másra fel nem használható céltámogatást kapott a II. rendű terhelt pályázatának a finanszírozására, ezzel a jogszabálysértés jelzésének a kötelezettségében álló hivatali kötelességét megszegi.

Újabb jogos védelmi helyzetet érintő ügyben határozott a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 21-én, a Kúria Bfv.I.1.185/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: A jogos védelmi helyzet csak a támadóval szemben biztosít az elkövető számára büntethetőségi akadályt, de erre nem hivatkozhat az elkövető, aki az erőszakot éppen a további tettlegesség megakadályozása érdekében fellépő személyekkel szemben fejti ki.

Tájékoztató zsarolás bűntette tárgyában hozott kúriai döntésről

Tájékoztató a Kúria 2019. január 7-én, a Bfv.I.993/2018. számú ügyben hozott határozatáról: Nem állapítható meg a zsarolás bűntettétől önkéntes elállás annak az elkövetőnek a javára, aki az általa alkalmazott életveszélyes fenyegetés ellenére nem teljesítő passzív alany sérelmére társaival együtt dolog elleni erőszakkal nagyobb összegű rongálási kárt okoz, és magatartásának folytatásával külső körülmény miatt hagy fel.

Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás

Tájékoztató a Kúria 2018. december 4-én Bfv.I.1.328/2018. számú ügyében hozott határozatáról: Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek  a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás. A bírói gyakorlat egységes abban, hogy az az önkormányzati bérlakás, amit még nem utaltak ki, üresen áll, nem lehet elkövetési tárgya a magánlaksértésnek, mivel nem minősül más lakásának.

Tájékoztató csoportosan elkövetett rablás társtettessége tárgyában hozott határozatról

Tájékoztató a Kúria 2019. január 21-én, a Bfv.I.1.071/2018. számú ügyben hozott határozatáról: Csoportosan elkövetett rablás társtettes az is, aki a társaival szándékegységben úgy vesz részt a cselekményben, hogy a lakásban idegen dolgok jogtalan megszerzése érdekében kutat, akkor is, ha idegen dolgot csak a sértettet megfenyegető társa szerez meg, és az ő jelenlétét a sértett nem is észleli.

Oldalak