Például 11/26/2020
Például 11/26/2020

A bíróság illetékessége területalapú mezőgazdasági támogatással kapcsolatos közigazgatási perben

Tájékoztató a Kúria Kkk.VI.40.068/2020/2. számú döntéséről.

A felperes egységes területalapú támogatás kifizetése iránti kérelmet terjesztett elő, amelynek a hatóság a keresettel támadott határozatában csak részben adott helyt. A felperes a keresetlevelében e határozat jogszerűségét vitatta.

Bírák és ügyészek számára az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását érintően határozott a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.37.542/2020/7.-ez számú ügyben: Öregségi nyugdíj újbóli megállapítására a „kényszernyugdíjazott” bírák és ügyészek számára a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-tól hatályos 102/C. §-ban biztosít lehetőséget.

Az élettársi kapcsolat fennállását, az érzelmi és gazdasági kötődés meglétét különösen körültekintően kell vizsgálni az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz

Tájékoztató a Kfv.VII.37.486/2020/5. számú ügy határozatáról.

A társadalombiztosítási szerv a felperes özvegyi nyugdíj iránti igényét elutasította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 45. § (2) bekezdése alkalmazásával a felperes és a jogszerző kapcsolata a vizsgált időszakban jogi szempontból nem minősült élettársi kapcsolatnak, a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a jogszerzővel, annak halálát megelőző egy évben megszakítás nélkül érzelmi és gazdasági közösségben együtt élt volna.

Oldalak