Például 09/21/2019
Például 09/21/2019

Törvénysértő perek 1945 után – A kutatás lehetőségei

Az 1945 utáni törvénysértő perekről rendez közös tudományos konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), a Kúria és a Legfőbb Ügyészség 2019. szeptember 17-én 10.00 órától a Kúria dísztermében.

Donáth György és társainak pere, A Budapesti Népbíróság végrehajtott halálos ítéletei, A „kulákok” üldözése – csak néhány előadás címe, amelyet meghallgathatnak az érdeklődők a szakmai tanácskozáson. A rendezvényen köszöntőt mond Darák Péter, a Kúria elnöke; Polt Péter legfőbb ügyész és Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.509/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma
A felek ha a versenytilalmi megállapodás hatályba lépését feltételhez kötik és annak bekövetkezése előtt a munkavállaló versenytársnál elhelyezkedik, ezzel a magatartásával maga hiúsítja meg a megállapodás hatályosulását. Hatályba nem lépett megállapodásban kikötött kötbérre a munkáltató alappal nem tarthat igényt [Ptk. 6:116. § (1) bekezdés, 6:117. § (1) bekezdés, Mt. 31. §].

Tájékoztató a Kúria döntéséről azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.536/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a pénzügyi vezető ellenőrzési kötelezettségét mulasztja el erre vonatkozó külön szabályzat nélkül is, ha az állami támogatás elnyerése érdekében kötött tanácsadói szerződés alapján a pályázat dokumentációját nem követeli meg, utóbb bizonyítatlan eredetű iratokat csatol, és ezzel a könyvvizsgálói záradék határidőben történő megadását akadályozza. Ezen kötelezettségszegés azonnali hatályú felmondás jogszerű indoka lehet [Mt. 78. § (1) bekezdés a) pont].

A környezetjog szerepe a fenntartható fejlődésre való áttérésben

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2019. augusztus 28-30-án részt vett az Európai Környezetjogi Fórum Utrechtben tartott éves konferenciáján.

A nagyszabású konferencia a körforgásos gazdaság, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és a fenntartható biológiai sokféleség témakörét vitatta meg, s a környezetvédelmi célok megvalósítására rendelkezésre álló, illetve kidolgozandó nemzetközi jogi eszközöket vette számba.

Budapest, 2019. szeptember 2.

A munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása

A munkajog olyan jogviszonyt szabályoz, ami alapvetően eltér a polgári jogban szabályozott viszonyrendszertől - mondta dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban 2019. augusztus 1-jén kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak.

Oldalak