Például 09/24/2020
Például 09/24/2020

Ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultságot nem lehet kizárni önmagában amiatt, mert a jogszerző az utolsó másfél évben gyermekénél élt

Tájékoztató a Kfv.VII.37.764/2019. számú ügyben hozott határozatról.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultságot nem lehet kizárni önmagában amiatt, mert a súlyosan beteg jogszerző az utolsó másfél évben az őt ápolni képes és azt vállaló, a rászoruló szülőjéről való gondoskodási kötelezettségének eleget tevő gyermekénél élt.

A felperes által előterjesztett megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet a társadalombiztosítási szerv elutasította az előírt mértékű biztosításban töltött idő hiánya miatt

Tájékoztató a Kfv.37.594/2020 számú ügyben.

Ha az Emberi Jogok Európai Bírósága az Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyve 1. cikkének sérelmét azért állapítja meg, mert nem folyósítottak egy biztosítási időt is keletkeztető ellátást, akkor az megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól törvény (Mmtv.) 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti időtartam meghatározása során ezt a biztosítási időt is figyelembe kell venni.

Tájékoztató a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatának vizsgálata során felmerülő jogkérdésekről

A Kúria a Kf.VI.39.029/202/14. sorszámú ítéletében az alábbi megállapításokat tette:

A GDPR szerinti feladat- és hatáskörök elkülönülnek az alperes egyéb, az Infotv.-ben szabályozott feladat- és hatásköreitől. A jogalkotó a GDPR 54. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően elkülönítette az Infotv. 38. §-ában a GDPR szerinti feladatokat a hatóság egyéb más feladataitól. Az alperes hatásköre a GDPR hatályba lépésével, kötelező alkalmazásának bekövetkeztével nem enyészik el, nem szűnik meg, hanem az folyamatosan fennáll.

Tánczos Rita: A Kúrián zökkenőmentesen zajlott a strukturális átalakulás a munkaügyi ítélkezés terén

Fontos szerepe van a Kúrián működő Munkaügyi Részkollégiumnak abban, hogy az egységes joggyakorlat érdekében az ítélőtáblákon keresztül kapcsolatot tartson az alsóbb fokú bíróságokkal – mondta dr. Tánczos Rita az InfoRádiónak adott interjújában. A Munkaügyi Részkollégium vezetője a Paragrafus című jogi magazinműsorban 2020.

Oldalak