Sajtó

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.194/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában létrejött szerződés egyes mellékleteinek kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság - az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatva - kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására, feljogosítva egyes részek felismerhetetlenné tételére.

Tájékoztatás a 2024. február 27. napján meghozott Bhar.III.614/2023/26. számú ítéletről

A Kúria harmadfokú eljárásban megváltoztatta a másodfokú bíróság Bf.III.498/2022/22. számú ítéletét költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben az I. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlott tekintetében, cselekményeiket az elbíráláskor hatályban lévő, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerint bírálta el.