Például 04/10/2020
Például 04/10/2020

Kormánytisztviselői döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.513/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma:a munkakör betölthetősége és a munkakör megfelelősége nem azonos fogalmak, így amennyiben a munkáltató egyoldalú kinevezés-módosítással a felperes munkakörét megváltoztatja, a munkaköri leírás és a ténylegesen végzett tevékenység alapján állapítható meg, hogy az új munkakör megfelel-e az állami tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának [Áttv. 7. § (7) bekezdés]

Összefogás a közélet tisztasága érdekében

A korrupció ellen társadalmi összefogásra van szükség a közélet tisztasága érdekében – hangsúlyozzák Magyarország állami szerveinek vezetői. A Belügyminisztérium, a Kúria, az Állami Számvevőszék, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Bírósági Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank közösen értékelte az elmúlt év korrupcióellenes tevékenységét 2019. december 4-én a budapesti Igazságügyi Palotában.

Wlassics Gyula munkásságát méltatta a Kúria elnöke

A közigazgatási perrendtartás hatályba lépése óta felmerült kérdésekre keresték a választ a szakemberek az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két napos szakmai konferenciáján 2019. december 3-4-én, Budapesten. A tanácskozás szervezésében a Közigazgatásjogi Eljárásjogi Egyesület is részt vett, a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete is támogatta.

Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29. napján tartott Országos Tanácskozásáról

I. A Tanácskozás résztvevőit köszöntötte Dr. Répássy Árpád, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) általános elnökhelyettese. Beszédében megköszönte a jelenlévő kollégiumvezetők munkáját, utalt a folyamatban lévő törvényjavaslatok által eszközölt változásokra, illetve a közeljövőben tervezett szervezeti átalakításokra. Ez utóbbival összefüggésben a jelenlévők segítségét, közreműködését kérte. Végül jó munkát kívánt a Tanácskozás résztvevőinek.

Oldalak