Például 06/23/2022
Például 06/23/2022

Koszorúzás a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2021. november 25-én 14 órai kezdettel megrendezett ünnepségen a Budapest, V. kerületi Emberkereszt – Honvéd téri GULÁG emlékműnél koszorúzott és rótta le kegyeletét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékére. A Kúria részéről dr. Gyarmathy Judit főtitkár asszony is részt vett az ünnepségen.

Budapest, 2021. november 25.

a Kúria Kommunikációs Osztálya

A Kúria közleménye az Európai Unió Bírósága C-564/19. számú ügyben hozott ítélete vonatkozásában

A Kúria 2019. szeptember 11-én, majd 2021. április 16-án – az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban volt C-564/19. számú ügyben, a 2021. április 15-én közzétett főtanácsnoki indítvány érdemi megállapításai ismeretében – közleményben fejtette ki álláspontját.

A Kúria az Alkotmánybíróságnak az európai jog kötelező erejét az Alaptörvény E) cikkéből levezető 2/2019. (III. 5.) AB határozata fényében tanulmányozza az Európai Unió Bíróságának 2021. november 23-án közzétett ítéletét.

Az EJEB esetjoga a magyar bíróságok jogalkalmazásában - ügyek és kihívások címmel tartott előadást a Kúria elnöke

A Kúria elnöke Dr. Varga Zs. András az Igazságügyi Minisztérium meghívására tartott előadást 2021. november 12-én Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a magyar bíróságok jogalkalmazásában című konferencián a budapesti Festetics Palotában.

Előadása középpontjában az állt, hogy Magyarországon a bírók hogyan viszonyulnak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (EJEE) és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) joggyakorlatához. A dogmatikai szempontú kérdések elemzése előtti rövid válasza szerint: figyelembe veszik.

Változás a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendjében

Belépés az épületbe

A Kúria épületébe bírói vagy igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be.

A Kúria épületébe ügyfelek csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelőirodai ügyintézés céljából kizárólag az orrot és szájat eltakaró maszkban léphetnek be, és az épületben kizárólag az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés ideje alatt tartózkodhatnak.

Oldalak