Sajtó

A német szövetségi legfőbb ügyész találkozója a Kúria elnökével

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, valamint a Kúria Büntető Kollégiumának és Nemzetközi Főosztályának vezetője 2023. február 9-én a Kúrián fogadták Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze meghívására Magyarországon tartózkodó Dr. Peter Frank német szövetségi legfőbb ügyész urat és kíséretét.

A Jogállamisági Jelentésről egyeztetett a Kúria az Európai Bizottság képviselőivel

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, valamint a Kúria elnökhelyettesei, főtitkára és kollégiumainak képviselői, az intézmény Werbőczy Kutatóintézetének igazgatója és Nemzetközi Főosztályának vezetője 2023. február 6-án délután folytattak online egyeztetést az uniós intézmény képviselőivel az Európai Bizottság 2023. évi Jogállamisági Jelentése Magyarországról szóló fejezetének előkészítése céljából, a Bizottság idei virtuális országlátogatása keretében.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.857/2022. számú, az egyenlő bánásmód megsértésének megállapítása és a jogkövetkezmények alkalmazása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az egyenlő bánásmód megsértésének megállapítását és jogkövetkezményeinek alkalmazását kérte, mert megítélése szerint az alperes a hatáskörébe tartozó egyes gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak elmulasztásával fenntartotta az irányítása alá tartozó szervek azon gyakorlatát, hogy pontosan meg nem meghatározható számú Nógrád megyei gyermeket társadalmi származására, illetve vagyoni, jövedelmi helyzetére visszavezethető okból emelnek ki a családjukból.

Ünnepi Teljes Ülés és bírói szeminárium az Emberi Jogok Európai Bíróságán

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az ítélkezési évet megnyitó ünnepi Teljes Ülést tartott 2023. január 27-én, Strasbourgban. Az eseményen dr. Varga Zs. András, a Kúria elnökének képviseletében dr. Gyarmathy Judit, a Kúria főtitkára vett részt.

Siofra O’Leary asszony, a testület elnöke ünnepi beszédében az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenységét értékelve adott összefoglalást az elmúlt év eredményeiről.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.016/2022/6. számú, sajtó-helyreigazítás iránt indított perben 2022. december 14-én tárgyaláson kívül hozott döntéséről

A felperes keresetében az alperes által működtetett TV2 televíziós csatorna a 2022. január 12-én 18 órakor kezdődő Tények című műsorának a hírblokkjában elhangzott két közlés miatt kérte helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni az alperest.