Például 12/09/2019
Például 12/09/2019

A Kúria határozat kimondja: a hamis adattartalmú okirat benyújtása, illetve hamis nyilatkozat tétele a közbeszerzési eljárásból való kizárást vonja maga után

Tájékoztató a  Kúria a Kfv.II.37.693/2018/7. számon hozott határozatáról.
A Kúria tanácsa által meghozott ítéletében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja, 56. § (1) bekezdés j) pontja, 75. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezései alapján kimondta, hogy a hamisított, de valódi okirat a jogosulatlanul kiegészített részében hamis adattartalmúnak minősül, az ilyen okirat alkalmasság igazolásra való felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minősül és kizárást von maga után.

A polgári perrendtartástól a saját közigazgatási perrendtartásig – A Kúria elnökének előadása Regensburgban

Regensburgi nemzetközi hallgatói szemináriumon tartott előadást a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter a Müncheni Kelet-Európai Jogi Intézet és a Regensburgi Egyetem meghívására 2019. október 9-11. között látogatott a bajorországi városba. A tudományos programot a fent említett intézet és egyetem, valamint ukrán és kazah partnerintézmény együttműködésével rendezték meg.

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra ingatlannyilvántartását érintő ügyben döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.849/2018. számú ügyben 2019. október 9-én nyilvános tárgyaláson kihirdetett végzéséről: a legfőbb bírói fórum ingatlannyilvántartási jogorvoslat és a törlési per viszonyára vonatkozó elvi jelentőségű döntést hozott.

A kúriai döntés előzményei

Az I. rendű alperes kérelme alapján a földhivatal – a II. rendű alperes jelzálogjogának részbeni törése mellett – az I. rendű alperes javára szóló egyetemleges jelzálogjogot jegyzett be a felperes tulajdonában álló perbeli ingatlanokra.

Oldalak