Például 07/11/2020
Például 07/11/2020

Elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját

Nagy többséggel elfogadta az Országgyűlés a Kúria elnökének beszámolóját a legfőbb bírói fórum 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében. Az előterjesztésre a 2020. május 19-i ülésnapon 161-en szavaztak igennel, 28-an nemmel, 4-en tartózkodtak.

Közalkalmazott illetménye tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.013/2020/5. számon hozott határozatáról, melynek elvi tartalma: nincs jelentősége annak, hogy a garantált bérminimum összege jogszabályváltozás miatt vagy azért emelkedik, mert a felek között a részmunkaidős foglalkoztatás helyett teljes munkaidős foglalkoztatásra jön létre megállapodás. Az az elv, miszerint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész – garanciális feltételek mellett – csökkenthető, átcsoportosítható, ez esetben is irányadó (EBH2016.M.8).

A Kúria határozatot hozott a Sztrájktörvény alapján indult nem peres eljárás tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10.303/2019/4. számú ügyben hozott döntéséről, melynek elvi tartalma: a Sztrájktv. nem tesz különbséget az egyeztető eljárások tartalma alapján a lehetséges felek között, a Sztrájktv. 2. §-a alapján folytatott egyeztető eljárásnak ezért magában kell foglalnia a 4. § (3) bekezdése szerinti egyeztetést és megállapodást is.

Oldalak