Sajtó

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.194/2023. számú, közérdekű adat kiadása iránt indított perben hozott döntésről

A felperes keresetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján kérte az alperest a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése és fenntartása tárgyában létrejött szerződés egyes mellékleteinek kiadására kötelezni.

A másodfokú bíróság - az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatva - kötelezte az alperest a kért dokumentumok kiadására, feljogosítva egyes részek felismerhetetlenné tételére.