Például 02/18/2019
Például 02/18/2019

Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság nem valósulhat meg

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.630/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A nem nyilvános helyen, zárt lépcsőház folyosóján kialakult, tettlegességig fajult vita esetén nem lehet szó a köznyugalom megzavarásáról, így a garázdaság vétségének egyik tényállási eleme, a kihívóan közösségellenesség hiányzik. Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság vétsége nem valósult meg, erre figyelemmel – bűncselekmény hiányában – a terhelt felmentésének van helye.

A Kúria döntése bíróság által alkalmazott katonai mellékbüntetésről

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.872/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetés felülvizsgálati eljárást megalapozó törvénysértő alkalmazása az, ha a bíróság nem határozza meg az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő tartamát.

A törvényszék katonai tanácsa a tárgyalás mellőzésével meghozott végzésében a rendőr főtörzsőrmester terhelttel szemben 3 rendbeli hivatali visszaélés büntette [Btk. 305. § c) pont] miatt pénzbüntetést szabott ki és mellékbüntetésül a terheltet egy rendfokozattal visszavetette.

Bűnrészességre mint tényálláson kívüli magatartásra törvényi egységet alapozni nem lehet

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.454/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 2-án hozott határozatáról.
Törvényi egységet csak törvényi tényálláson belüli magatartás, azaz tettesi cselekmény teremt. A bűnrészességre mint tényálláson kívüli magatartásra törvényi egységet alapozni nem lehet (Kúria Bfv.II.372/2017/7., BH 2015.296.).

A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel a többszörös visszaesővel szemben

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.196/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról. A járásbíróság a 2017. október 25-én meghozott és aznap jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370.

Oldalak