Például 02/18/2019
Például 02/18/2019

Öt joggyakorlat-elemző csoport felállításáról döntött a Kúria elnöke

A jogos védelem gyakorlati kérdéseit, a keresetlevél visszautasítására vezető okokat és a munkaviszonyban felmerülő érvénytelenséget is vizsgálják a Kúria idei joggyakorlat-elemző csoportjai. A szakértői grémiumok felállításáról a Kúria elnöke döntött. Dr. Darák Péter felkérte a csoportok vezetőit hipotéziseik kidolgozására és az elemzői munkában részt vevők megnevezésére. A kutatásba bírák, a társ-hivatásrendek és a kapcsolódó tudományterületek képviselői vonhatók be. A szakmai vezetők a Kúria Teljes Ülésén ismertetik terveiket, amelyet áprilisban rendeznek meg.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma:
I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását.
II. A munkáltató eleget tesz ezen kötelezettségének, amennyiben a gyanú felmerültét követően azonnal elrendeli a vizsgálat lefolytatását, de csak annak eredménye ismeretében, utóbb hozza meg a jogviszonyt megszüntető döntést [Mt. 78. § (1)-(2) bekezdés].

Oldalak