Például 06/23/2019
Például 06/23/2019

Tájékoztató a Kúria elvi jelentőségű döntéséről a gépjárműforgalmazó bejelentési kötelezettségének elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekről

Kfv.V.35.354/2012/4.
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény /a továbbiakban: Itv./ 1.§-a értelmében visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az Itv. 18.§ /1/ bekezdése határozza meg, hogy a visszterhes vagyonátruházások közül az ingatlan megszerzése esik vagyonátruházási illeték alá, az ingók közül pedig a /2/ bekezdésben meghatározott ingónak a megszerzése. A /2/ bekezdés d.) pontja szerint a gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonának megszerzése illetékköteles.
 

Tájékoztató Kúria Pfv.V.22.136/2012. számú ügyében hozott határozatról

(A felelős őrző kötelezettségeinek terjedelme a jogszerűen értékesített áru vonatkozásában )

2005. július 5-én a peres felek határozatlan időtartamra szóló raktározási szerződést kötöttek egymással 6679,65 tonna intervenciós takarmánykukorica tárolására. A felperes 2006. augusztus 18-án a szerződést 2007. augusztus 31. napjára felmondta. A felmondási idő lejártát megelőzően, 2007. június 2-án a 2. számú tárolót viharkár érte, amelynek során a tárolóban elhelyezett termény egy része megázott.

Oldalak