Például 06/24/2019
Például 06/24/2019

Tájékoztató:rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2013. május 8-án megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.219/2012. számú ügyről.

A felperes a keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, ennek jogkövetkezményei alkalmazását, kártérítés megfizetését kérte.

A munkaügyi bíróság kijavított ítéletével a felperes keresetét elutasította. Kötelezte a felperest az alperes javára 250.000 forint áfát is tartalmazó perköltség megfizetésére.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.034/2013/10. számú, csődeljárásban hozott elvi jelentőségű határozatáról

Az elsőfokú bíróság csődegyezséget jóváhagyó végzése ellen egy hitelező által benyújtott fellebbezés alapján eljárva a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a csődeljárást megszüntette.

Az adós és egy másik hitelező által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban felmerült elvi jelentőségű kérdésben a Kúria az alábbi határozatot hozta:

Tájékoztató a helyi építési rendelettel a tulajdonjog gyakorlásában okozott korlátozás kapcsán meghozott elvi jelentőségű ügyről

Kfv.37614/2012.

Megalapozott a korlátozási kártalanítás iránti igény, amennyiben a települési helyi építési szabályzat hatályba lépésével az ingatlan forgalmi értéke csökkent.
A korlátozási kártalanítás megfizetésére a települési önkormányzat és a fővárosi önkormányzat együttesen köteles, felelősségük aránya azonban a forgalmi értékben bekövetkező értékcsökkenésben való közrehatásukhoz igazodik.

Oldalak