Például 06/23/2019
Például 06/23/2019

Tájékoztató a Pfv.I.21.418/2012/7. számú elvi jelentőségű ügyben

Az opciós vételár meghatározható konkrét összeg megjelölésével, de akként is, hogy a szerződő felek az opciós vételár meghatározásának módját (eljárását) rendezik. Mindkét esetben az opciós vételár kialakítása a felek közös tevékenysége, tárgyalás és alkufolyamat eredménye.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30007/2013 számú ügyében hozott határozatól

A perbeli ingatlan megszerzése érdekében az I. r. felperes és a II. r. alperes között kölcsönszerződés jött létre, mely kölcsönösszeg erejéig a II. r. alperes javára első ranghelyen jelzálogjog, valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

Az I. r. felperes és az I. r. alperes között hosszú, határozott időtartamra szóló bérleti szerződés jött létre a fenti ingatlanra, mellyel összefüggésben az I. r. alperes azt is vállalta, hogy az ingatlant felújítja. 

Dr. Darák Péter öko-kiállítást nyit meg

A Fővárosi Törvényszék 2013. május 16-án „Zöld Bíróság” címmel konferenciát, és környezetvédelmi képzést tart. Az ökonap keretében „Zöld útra lépünk” – „Hulladékból Termék” címmel, az újrahasznosított termékeket bemutató kiállítás is látható, amelyet a rendezvény díszvendégeként Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyit meg 12.30 órakor.

Az esemény, amelynek helyszíne a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (1027-Budapest, Varsányi I.u. 38-40.)  sajtó-nyilvános!

Oldalak