Például 02/16/2019
Például 02/16/2019

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30202/2013.számú ügyben hozott határozatáról

A két tagból álló alperes kft. taggyűlését a felperes, mint a társaság taggyűlés összehívására feljogosított tagja úgy hívta össze, hogy a meghívó elküldése és a taggyűlés napja között 15 nap nem telt el. A meghívó tartalmazta a megismételt taggyűlés időpontját is. A meghívó elküldése és a megismételt taggyűlés időpontja között a 15 napos határidő eltelt. Sem az eredeti, sem a „megismételt” taggyűlésen a felperes nem vett részt. A „megismételt” taggyűlésen 4 taggyűlési határozat elfogadásáról döntött a társaság másik tagja.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.237/2013.számú ügyben hozott határozatáról

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperesek között a „házastársi vagyonközösséget megszüntető” szerződés vele szemben hatálytalan, mert a házassági életközösség fennállása alatt kezességet vállaló II. r. alperesnek a perbeli ingatlanon fennálló 1/2 tulajdoni illetősége az I. r. alperes tulajdonába került.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.211/2013. sz. ügyben hozott határozatáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF) – a felülvizsgálati eljárásban megállapított jogutódlás eredményeként a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – közérdekű keresetben kérte az alperes pénzügyi vállalkozás által alkalmazott egyes általános szerződési feltételek (ászf) tisztességtelenségének megállapítását.

A Kúria elvi döntése a külföldiek ingatlanszerzése feltételeinek vizsgálatáról

Kfv.III.37.453/2013/4

A Körzeti Földhivatal első fokon jogerőre emelkedett határozatával a külföldi állampolgár kérelmező tulajdonjogát bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba.

Az Ügyész a földhivatali határozattal szemben ügyészi felhívással élt. Azt kifogásolta, hogy a mezőgazdasági szerv földhivatali eljárásban csatolt igazolásának megsemmisítése folytán a kérelmező tulajdonjogának bejegyzése jogszabálysértő, mert a tulajdonszerzés egyik jogszabályi feltétele hiányzik.

A Polgári Kollégium vezetőjének kinevezése

Sajtóközlemény

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló CLXI. számú törvény 128§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében a mai napon, - 2014. március 1. napjától 2020. február 28. napjáig terjedő időtartamra -  kinevezte dr. Wellmann Györgyöt a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjévé.

Budapest, 2014. március 3.

A Kúria Sajtótitkársága

Oldalak