Például 02/16/2019
Például 02/16/2019

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.486/2013. számú ügyben hozott határozatáról

A felperes 2011. október 21-én a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatban korábban (2008) keletkezett dokumentumokban foglalt közérdekű adatok kiadását kérte az alperestől. A közérdekű adatok egy részének kiadását az alperes megtagadta, ezért a felperes keresetében az alperesnek az un. Teller-projekt keretében az új nukleáris létesítmény előkészítésével, illetve a meglévő atomerőmű további atomreaktort tartalmazó egységgel való bővítésével, valamint az un.

A felperes által megismételt eljárásban indítványozott újabb szakértő véleményének beszerzése nem lehetséges, figyelemmel a Pp.235.§-ának(1)bekezdésében foglaltakra

Mfv.I.10.259/2013

A felülvizsgálati eljárásban a bizonyítékok felülmérlegelésére nincs jogi lehetőség.
1999. január 22-én a felperes bakancsára egy tartály tömlőjéből forróvíz folyt, és az a lábán égési sérüléseket okozott. Az esetet követően a felperes kórházba került, szepszis kórisme került megállapításra. A felperes 2001. április 24-étől 67 %-os munkaképesség-csökkenés alapján rokkantsági nyugdíjban részesül, amelyet 2003. februártól kezdődően 100 %-os munkaképesség-csökkenés alapján folyósítanak a részére.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.739/2013. számú ügyben hozott határozatáról

Az I.r. alperes mint eladó, és a felperes mint vevő között 2004. december 28-án adásvételi szerződés jött létre. A szerződésben rögzítették, hogy az I.r. alperes kizárólagos tulajdonát képező debreceni ingatlanból telekalakítási eljárás keretében 35 db, a szerződésben részletezett új hrsz-ú ingatlan kialakítása van folyamatban, melyek az adásvételi szerződés tárgyát képezik. Az ingatlanon további, nem családi házas beépítésű ingatlanok is kialakításra kerülnek.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 20.456/2013. számú ügyben hozott határozatáról

A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a Kúriának az alperes felülvizsgálati kérelme folytán számos, szerteágazó kérdésben kellett felülbírálnia a jogerős ítéletet. Az ingóvagyon megosztásával kapcsolatban az alperes vitatta a természetbeni megosztást, arra hivatkozva, hogy az életközösség megszűnése óta a felperes által használt ingóságok szétosztás számára méltánytalan hátrányt jelent.

Oldalak