Például 04/19/2019
Például 04/19/2019

Valamely teljesítmény alapú bónusz juttatás feltételeként a munkáltató a mérlegelésébe tartozó szempontokat is meghatározhat, a mérlegelés során a korábbi évek munkavállalói magatartását, esetleges mulasztásait nem vonhatja az értékelési körébe

Tájékoztató az Mfv. II. 10.508/2018 számú határozatról.
A Kúria elvi döntésében megállapította, hogy valamely teljesítmény alapú és a munkáltató eredményességéhez is kötött bónusz juttatásra jogosultság feltételeként a munkáltató a munkavállaló munkavégzésével összefüggő, mérlegelési körébe tartozó szempontokat is meghatározhat. A mérlegelés során azonban csak az adott év értékelhető, a mérlegelés a korábbi évek magatartását, esetleges mulasztását nem vonhatja az adott évre kitűzött  bónusz juttatásra jogosultság értékelési körébe.

Iskolaigazgató vezetői megbízásának visszavonása tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. február 25-én tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.329/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: az iskolaigazgató magasabb vezetői megbízása visszavonásának jogszerű indoka lehet a munkatársakkal szemben tanúsított összeférhetetlen magatartás, sértő hangnem, valamint a rábízott gyerekek nem megfelelő felügyelete [Kjt. 23. § (5) bekezdés].

A Kúria határozatot hozott munkahelyi baleset és kártérítése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa  által 2019. február 27-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.291/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma:
I. A munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása a baleset bekövetkezésénél nem állapítható meg, ha a munkáltató nem tett eleget az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei és kártérítés tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. március 13-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.271/2018. számú ügyről.  A döntés elvi tartalma    : a munkavállalók által az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontjára alapított azonnali hatályú felmondás nem jogszerű, ha a munkaviszony fenntartását munkavállalói oldalon ellehetetlenítő, a bizalomvesztést részükről objektíven megalapozó magatartás, körülmény a munkáltató oldalán nem állapítható meg [Mt. 78.  (1) bekezdés b) pontja].

A Kúria munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek tárgyában hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. február 13-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.261/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma    : a munkavállalónak a párkapcsolatára vonatkozó adat védelméhez, illetve a magánélethez való jog személyiségi joga, így tőle erre nézve csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

Oldalak