Például 02/22/2019
Például 02/22/2019

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.816/2011. számú ügyben hozott elvi jelentőségű döntéséről

Az adóhatóság határozatában a felperes terhére adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel. A másodfokú adóhatóság (alperes) megsemmisítette az első fokú határozat adóbírságra vonatkozó részét és e körben új eljárást rendelt el, ezt meghaladóan az első fokú határozatot helyben hagyta.
 
Az első fokú adóhatóság az új eljárás eredményeként hozott határozatában ismét kötelezte a felperest adóbírság megfizetésére, és az alperes ezt a határozatot helybenhagyta.
 

Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.680/2011.számú ügyben hozott elvi jelentőségű döntéséről, mely szerint az elhunyt egyéni vállalkozó örököse adó megfizetésre kötelezhető személynek minősül, nem jogutódja az elhunyt adózónak,ezért a perbe félként nem léphet be

Az adóhatóság (alperes) határozatában az egyéni vállalkozó (adózó) terhére 14.725.096 Ft adókülönbözetet írt elő, 7.354.956 Ft adóbírságot szabott ki, 6.248.234 Ft késedelmi pótlékot számított fel. Az alperes eljárása során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 108.§-ára alapítottan becslést alkalmazott. 

Az adózó az alperes határozata ellen bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett.

Tájékoztató a Kúria Kfv.V. 35.682/2011. számú ügyben hozott döntéséről, mely szerint a földhasználati jog, mint vagyoni értékű jog ingyenes alapítása és visszterhes megszerzése is illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet

Az adóhatóság (alperes) fizetési meghagyásában kötelezte a felperest - vagyoni értékű jog megszerzése után - 1.606.311 Ft illeték megfizetésére. Döntésének indokolása szerint a felperes az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján – mint az ingatlanon létesített felülépítmény tulajdonosa - ingyenes földhasználati jogot szerzett az ingatlan teljes területére. A felek a szerződésben a földhasználati jogot 15 évre alapították azzal, hogy az ingyenes földhasználati jog 2024. augusztus 19. napjáig illeti meg a felperest. Az alperes a felperes fizetési kötelezettségét az illetékről szóló 1990.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.199/2012 számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A felperes és az alperes között létrejött kölcsönszerződésre tekintettel az alperes a felperes részére vételi jogot engedett az ingatlanára. A megállapodás szerint a vételi jogot akkor lehet gyakorolni, ha a kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségének az alperes az esedékességkor nem tenne eleget.

A teljesítési határidő lejártát követően az alperes nem fizette meg tartozását.

Oldalak