Például 03/21/2019
Például 03/21/2019

Az ajándéksorsolás nem szerencsejáték. A játékadó fizetésre kötelező határozat nem adóügyben, hanem szerencsejátékügyben hozott érdemi döntés

(Kfv. V. 35.038/2012/7. sz.)
 
Az ajándéksorsolás nem szerencsejáték, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) hatálya alá tartozó olyan játéknak minősül, amely bejelentési kötelezettség teljesítése mellett szervezhető. Ajándéksorsolás tekintetében csak az Szjtv. 23.§ (2) bekezdésében meghatározottakat lehet alkalmazni.
 

A Kúria elvi jelentőségű döntése értelmében felszámoló általi értékesítéssel, pályázat keretében történt vagyonszerzés esetén is jogosult az állami adóhatóság az ingatlanvagyon forgalmi értékének (a vételártól eltérő) megállapítására

A Pp. 3.§-ának /1/-/2/ bekezdései szerint a bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. A bíróság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe.

Oldalak