Például 03/21/2019
Például 03/21/2019

A Kúria határozatot hozott törzskönyv kiadása iránti perben

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.992/2017/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról. A döntés elvi tartalma: Ha a hatóság a gépjármű törzskönyvét a hitelezőnek mint a vételi jogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának a tulajdonjog-korlátozás jogszabályon alapuló következményeként adja ki, a korlátozás jogosultja – kifejezett eltérő szerződési rendelkezés hiányában – addig tarthatja a törzskönyvet a birtokában, amíg a vételi joga fennáll.

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott a Pfv.III.22.667/2017 számú ügyben.

A felperes keresetében kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket arra hivatkozással, hogy ügyvezetőként a társaság tulajdonában volt gépjárművek áron aluli értékesítésével elvonták hitelezői igényének vagyoni fedezetét. Keresetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 339. § (1) bekezdésére és 344. § (1) bekezdésére alapította.

Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából

A Kúria határozatot hozott 2019. január 28. napján tárgyaláson kívül, az Mfv.III.10.077/2018-as számú ügyben.
A felperes által üzemeltetett üzemanyagtöltő állomáson dolgozó munkavállalók üzemanyag kútkezelői végzettséggel rendelkeznek. A munkáltató a munkavállalók részére személyi alapbért  fizetett garantált bérminimum helyett.

Oldalak