Például 06/23/2019
Például 06/23/2019

Közalkalmazott illetményrész besorolása tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria  Mfv.II. 10.464/2018 számú ügyben hozott határozatáról.
Ha a munkáltató a közalkalmazott minősítését előíró jogszabályi kötelezettségét elmulasztotta, nem hivatkozhat alappal arra, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész besorolási okiratban történő megállapítása előtt a közalkalmazott nem felelt meg a garantált összegnél magasabb összegű illetmény megállapítása feltételének 
A felperes 2011-től középfokú besorolású munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, 2012.és 2015. között a felperes minősítésére nem került sor.

Kábítószer-kereskedelem bűntette – a cselekmény elkövetésének időpontja és a büntetőtörvény alkalmazása

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.467/2018. számú jelentős ügyben 2019. március 12-én hozott határozatáról. Amennyiben a bűnhalmazatban lévő bűncselekményeket részben az új büntetőtörvény hatálybalépése előtt, illetve annak hatálybalépése után követték el, a bűnhalmazatban lévő valamennyi bűncselekményt az új törvény alkalmazásával kell elbírálni.

A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése bizonyítási eszköz törvénysértő kirekesztése és a terhelt téves felmentése miatt

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.374/2018. számú jelentős ügyben 2019. február 5-én hozott határozatáról.

A törvényszék a vádlottakat felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette [Btk. 305. § a) pont] miatt megrovásban részesítette.

Az ellentétes irányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezéssel érintett öt vádlottból három vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és a velük szemben indított büntetőeljárást megszüntette, míg további két vádlottat felmentett.

Orgazdaság a cigarettacsempészés

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.134/2018. számú jelentős ügyben 2019. március 18-án hozott határozatáról. A jövedéki adózás alól elvont (csempészett) cigarettaszállítmány megszerzése, elrejtése és továbbszállításra való előkészítése során az elkövető nem szerez tulajdont. A felülvizsgálati eljárásban az azonos büntetési tételkeret miatt nincs jelentősége annak, hogy a helyes minősítés esetleg a jövedéki termékre megszerzésével elkövetett költségvetési csalás lenne.

Oldalak