Például 03/21/2019
Például 03/21/2019

Kúriai döntés a használati tilalom építési tevékenység körén túlra történő kiterjesztésének korlátozásáról

Tájékoztató a Kfv.IV.38.014/2017/4. számú hozott kúriai döntésről. Felperes vallási egyesületi Központi Szervezet mint építtető a polgármesteri hivatal jegyzőjétől meglévő pinceszint–földszint–négyemeletes lapostetős irodaépület (vasbeton szerkezetű födémeiben nyílások, födémáttörések) kialakítására, valamint a födém egyes részeinek megerősítésére kapott jogerős építési engedélyt.

A Kúria határozatot hozott készenléti díj megfizetése iránt indult perben

Tájékoztató az Mfv.II.10.386/2018/10. szám alatt folyamatban volt perről.
A döntés elvi tartama:
A munkaidőn túli esetenkénti munkavégzésre tekintettel a munkavállaló nem hivatkozhat megalapozottan arra, hogy a munkaidején túl a munkáltató érdekében munkavégzésre rendelkezésre állt, amiért készenléti díjra jogosult, ha a munkáltató írásbeli intézkedésével a készenléti szolgálatot megszüntette és arra vonatkozó utasítást közölt a munkavállalóval, hogy a munkaidőn túl csak engedéllyel és a munkaidő-nyilvántartás vezetésével végezhet munkát.

A Kúria határozatot hozott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában

Tájékoztató az Mfv.II.10.360/2018/6. szám alatt folyamatban volt ügyről.
A döntés elvi tartalma:
I. A fegyelmi vétség akkor tekinthető felfedezettnek, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétségről tudomást szerez, mivel ő jogosult dönteni arról, hogy az adott kötelezettségszegés miatt megindítja-e az eljárást vagy sem.

Alkotmányos identitás – európai csúcskonferencia az Alkotmánybíróság szervezésében

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is részt vett az „Alkotmányos EU-dentitás 2019” címet viselő konferencián 2019. március 8-án, Budapesten. A szakmai eseménynek a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont. A tanácskozás megnyitóján előadást tartott dr. Áder János köztársasági elnök, dr. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Koen Lenaerts, az Európai Unió Bíróságának elnöke, Andreas Voßkuhle a Német Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke és dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. A köszöntőket követően szekciókban folytak az előadások hazai és külföldi szakemberek részvételével.

Oldalak