Például 01/24/2019
Például 01/24/2019

Önkéntes műveleti tartalékos katonával szemben akkor folytatható le katonai büntetőeljárás, ha a behívóparancsa alapján tényleges szolgálatának teljesítése alatt követ el bűncselekményt

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.1.306/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 10-én hozott határozatáról. Az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben a járási és nyomozó ügyészség bíróság elé állításról szóló feljegyzése alapján a járásbíróság  végzésével hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet átette a törvényszék katonai tanácsához. Határozatának indokolása szerint a vádlott a meghallgatásakor úgy nyilatkozott, hogy önkéntes katona, így a Btk. 127. § (1) bekezdése, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 1.

Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított lehetőséggel élve – sem a bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, sem ténybeli következtetés útján nem mérlegelheti felül a bizonyítékokat és nem állapíthat meg a másodfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállást, és arra alapozva nem állapíthatja meg a másodfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét.

Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság nem valósulhat meg

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.630/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A nem nyilvános helyen, zárt lépcsőház folyosóján kialakult, tettlegességig fajult vita esetén nem lehet szó a köznyugalom megzavarásáról, így a garázdaság vétségének egyik tényállási eleme, a kihívóan közösségellenesség hiányzik. Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság vétsége nem valósult meg, erre figyelemmel – bűncselekmény hiányában – a terhelt felmentésének van helye.

A Kúria döntése bíróság által alkalmazott katonai mellékbüntetésről

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.872/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetés felülvizsgálati eljárást megalapozó törvénysértő alkalmazása az, ha a bíróság nem határozza meg az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő tartamát.

A törvényszék katonai tanácsa a tárgyalás mellőzésével meghozott végzésében a rendőr főtörzsőrmester terhelttel szemben 3 rendbeli hivatali visszaélés büntette [Btk. 305. § c) pont] miatt pénzbüntetést szabott ki és mellékbüntetésül a terheltet egy rendfokozattal visszavetette.

Oldalak