Például 03/24/2019
Például 03/24/2019

A Kúria döntést hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben

Tájékoztató a Pfv.II.21.396/2018. számú egyedi ügyről. A per 2014. december 10. napján indult. A felperes keresetében az alperes és közös gyermekük kapcsolattartásának megváltoztatását, majd 2015. június 16. napján a kereset módosításával az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetését kérte. A kereset ténybeli alapjául azt állította, hogy az alperes a gyermeket szexuálisan bántalmazta. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, tagadta a gyermek bántalmazását.

A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról

Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2019. március 14-én ítéletet hozott a C-118/17. számú, úgynevezett „Dunai-ügyben”. A C-118. sz. ügyben a magyar bíróság arra kérdezett rá, hogy összhangban van-e az uniós joggal, ha egy tagállam törvényekkel úgy módosítja a kölcsönszerződések tartalmát, hogy azok érvényesek maradnak, és az árfolyamkockázatot továbbra is a fogyasztó viseli. A 2014. évi ún. devizahiteles törvények ugyanis kiküszöbölték az árfolyamrésből és az egyoldalú szerződésmódosításból fakadó részleges érvénytelenséget az elszámolás előírásával.

Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató az Mfv.II.10.450/2018. számú ügyben hozott határozatról. A döntés elvi tartalma:
I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak okszerűsége nem vizsgálható.

A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.130/2019. számú jelentős ügyben 2019. február 18-án  hozott határozatáról. I. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően a kényszerintézkedés fenntartásáról rendelkezett, a felülvizsgálat szempontjából irányadó hat hónapos határidőt ezen határozat időpontjától kell számítani.
II. Önmagában a kényszerintézkedés indokoltságának a törvényben előírtat meghaladó számú, azaz többszöri felülvizsgálata nem sért jogot.

Oldalak