Wlassics Gyula munkásságát méltatta a Kúria elnöke

Dátum

A közigazgatási perrendtartás hatályba lépése óta felmerült kérdésekre keresték a választ a szakemberek az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két napos szakmai konferenciáján 2019. december 3-4-én, Budapesten. A tanácskozás szervezésében a Közigazgatásjogi Eljárásjogi Egyesület is részt vett, a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete is támogatta.

A konferenciát dr. Darák Péter nyitotta meg. A Kúria elnöke “A Kp. jelentősége a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztése szempontjából” című megnyitó előadásában beszélt Wlassics Gyula életútjáról. A jogtudós munkásságát méltatva elmondta, a közigazgatási főbíró a közigazgatási bíráskodásnak tudományos irányt szabott, segítette a polgárok érdekérvényesítését és hangsúlyosan állt ki a bírói függetlenség mellett.

Dr. Darák Péter szólt a közigazgatási bíráskodás fejlődéséről is. Szerinte a rendszerváltást követő időszak normativitást kínált, biztosította, hogy jogállami és átlátható módon hoznak döntést közigazgatási jogkérdésekben, átlátható és kiszámítható jogalkotás eredményezett. Mindehhez szükség volt a jog intézményrendszerének újragondolására is, amely a jogalkotás nyilvánosságát, az alkotmányos kontroll kiszélesítését és a közigazgatás jog alá rendelését teremtette meg.

A legfőbb bírói fórum vezetője kiemelte, a közigazgatási bíráskodás fejlődésében jelentős szerepet játszott a közigazgatási bírák önszerveződése, egyesületbe tömörülése. Darák Péter az elmúlt évek reformtörekvéseit is említette. Rámutatott, az önálló közigazgatási perrendtartás nem más, mint a közigazgatási bírák munkájának eljárásjogi kerete. A Kp.-t jellemezve kiemelte a hézagmentes jogvédelem megteremtését, a jog hatásának megerősítését és a közigazgatási jogvita fogalmának megalkotását. A Kúria elnöke rámutatott, a közigazgatási per tárgya egyedi és normatív aktus is lehet, létrejött a hatáskör megosztása a bíróságok között és a társas bíráskodás követelményét főszabályként alkalmazza a kódex, amely a szubjektív jogvédelemből kiindulva közelít a német modellhez.

A konferenciáról a bíróságok központi honlapján olvashat.

Budapest, 2019. december 4.

A Kúria Sajtótitkársága