Viták a Ptk. családjogi kódexe körül - benne Dr. Kőrös András a Ptk. családjogi kódexének megszövegezője az élettársi kapcsolatok jogi újraszabályozásáról