Változott a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendje

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. október 8.

Az új koronavírussal összefüggő járványügyi helyzet alakulására figyelemmel – a Kúria 2020. szeptember 24-én közzétett közleményének tartalmával megegyezően – 2020. szeptember 25. napjától változott a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendje.

Személyes ügyfélfogadás és az iratbetekintés

A Kúria Ügykezelő Irodáján az ügyfelek a fenti naptól kezdődően csak iratbetekintési jogukat gyakorolhatják személyesen, a papír alapú beadványokat postai úton nyújthatják be, vagy a Kúria épületében található gyűjtőládában helyezhetik el. Az iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton az Ügykezelő Iroda részére kell megküldeni. Amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárul, a másolatot elektronikus úton kaphatja meg.

Belépés az épületbe

Az épületbe kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően engedélyezett a belépés és a bent tartózkodás. A Kúria épületébe bírói, igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be.

Belépés az épületbe ügyfeleknek

Az ügyfelek az iratbetekintési joguk gyakorlása érdekében, illetve akkor léphetnek be az épületbe, ha eljárási cselekményen kell résztvenniük. Az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a Kúria épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő az Ügykezelő Iroda telefonos elérhetőségén vagy e-mail címén.

Az Ügykezelő Iroda e-mail címe: ugykezeloiroda@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4563.

Belépés az épületbe hallgatóságnak és újságíróknak

Nyilvános ülésen vagy tárgyaláson hallgatóságként megjelenni kívánó személy (ideértve a sajtó képviselőit is) a Kúria épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb az eljárási cselekmény megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő a Sajtótitkárság telefonos elérhetőségén vagy e-mail címén.

A Sajtótitkárság e-mail címe: sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4774

Budapest, 2020. október 8.

A Kúria Sajtótitkársága