Változás a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendjében

Dátum

A 112/2021. (III.6.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a szigorított védekezés ideje 2021. április 19-én véget ért, erre tekintettel 2021. április 20-tól változik a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendje.

Belépés az épületbe

Az épületbe kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően engedélyezett a belépés és a bent tartózkodás.

A Kúria épületébe bírói vagy igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be. Az ügyfelek az iratbetekintési joguk gyakorlása érdekében, illetve akkor léphetnek be a Kúria épületébe, ha eljárási cselekményen kell részt venniük.

Nyilvános ülésen vagy tárgyaláson hallgatóságként megjelenni kívánó személy (ideértve a sajtó képviselőit is), illetve az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a Kúria épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be.

Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő. Az előzetes regisztrációt iratbetekintés esetén a Kúria Ügykezelő Irodája, egyéb esetben a Kommunikációs Osztály telefonon vagy elektronikus úton biztosítja a következő elérhetőségeken:

Az Ügykezelő Iroda e-mail címe: ugykezeloiroda@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4563. A Kommunikációs Osztály e-mail címe: sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4774.

A bírósági tárgyaláson érvényes regisztrációval részt venni szándékozók figyelmét felhívjuk arra, hogy a Kúria épületébe való belépést megelőző személyi átvilágításhoz szükséges időre-, valamint a bírósági tárgyalás rendjére és méltóságára is tekintettel, a tárgyalás megkezdése előtt legalább fél órával érkezzenek meg az épület elé.

Személyes ügyfélfogadás és az iratbetekintés

A Kúria Ügykezelő Irodáján az ügyfelek iratbetekintési jogukat gyakorolhatják személyesen, a papír alapú beadványokat postai úton nyújthatják be, vagy a Kúria épületében található gyűjtőládában helyezhetik el. Iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton az Ügykezelő Iroda részére kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

Budapest, 2021. április 19.

A Kúria Kommunikációs Osztálya