Változás a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendjében

Dátum

Az új koronavírussal összefüggő járványügyi helyzet alakulására figyelemmel 2020. szeptember 25. napjától változik a Kúria ügyfélfogadási és belépési rendje.

Személyes ügyfélfogadás és az iratbetekintés

A Kúria Ügykezelő Irodáján az ügyfelek a fenti naptól kezdődően csak iratbetekintési jogukat gyakorolhatják személyesen, a papír alapú beadványokat postai úton nyújthatják be, vagy a Kúria épületében található gyűjtőládában helyezhetik el. Az iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton az Ügykezelő Iroda részére kell megküldeni. Amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárul, a másolatot elektronikus úton kaphatja meg.

Belépés az épületbe

Az épületbe kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően engedélyezett a belépés és a bent tartózkodás.

A Kúria épületébe bírói, igazságügyi alkalmazotti, valamint ügyészségi alkalmazotti igazolvánnyal, illetve egyedi engedéllyel rendelkező személy léphet be. Az ügyfelek az iratbetekintési joguk gyakorlása érdekében, illetve akkor léphetnek be az épületbe, ha eljárási cselekményen kell résztvenniük. Nyilvános ülésen vagy tárgyaláson hallgatóságként megjelenni kívánó személy (ideértve a sajtó képviselőit is), illetve az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a Kúria épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. Előzetes regisztráció iránti kérelem legkésőbb az eljárási cselekmény, illetve ügyintézés időpontját megelőző huszonnégy óránál korábbi időpontban terjeszthető elő az Ügykezelő Iroda, illetve a Sajtótitkárság telefonos elérhetőségén vagy e-mail címén.

Az Ügykezelő Iroda e-mail címe: ugykezeloiroda@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4563. A Sajtótitkárság e-mail címe: sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu, telefonszáma: +36-1-268-4774.

Igazságszolgáltatási tevékenység

A Kúria a járványügyi készültség időtartama alatt is ellátja igazságszolgáltatási tevékenységét a hatályos eljárási szabályok szerint, figyelemmel az átmeneti szabályokban, törvényekben és az egészségügyi válsághelyzetben alkalmazandó kormányrendeletekben foglaltakra.

Jelentős eredmények az ügyek befejezése terén

Közel azonos ügyérkezés mellett a Kúria több ügyet fejezett be idén mint a tavalyi év azonos időszakában. 2020. augusztus végéig 4397 eljárás indult, a tanácsok pedig 4792 ügyet fejeztek be, vagyis közel 400-zal haladja meg a befejezések száma az ügyérkezést. Mindhárom Kúrián működő kollégiumban számottevően csökkent az egy éven túli ügyek száma is. A Büntető Kollégium tanácsai előtt nincs egy éven túli ügy, a Közigazgatási Kollégiumban felgyorsult az ügyek befejezése, a Polgári Kollégiumban az e célra felállított új tanácsok eredményesen dolgoznak a hosszabb ideig tartó jogviták megoldásán.

A legfőbb bírói fórumon annak ellenére sikerült jelentősen javítani statisztikán, hogy az eljáró tanácsok a járvány időszaka alatt a megszokottól eltérő szabályok és intézkedések közepette végezték és végzik ítélkező tevékenységüket. Az ügyek befejezése terén a javulást a mellett tudta elérni a Kúria, hogy – különösen a közigazgatási, munkaügyi ítélkezést érintően – az idei évben meghatározó szervezeti és hatásköri változások léptek életbe, e változások ellenére is az ügyek döntő többségét egy éven belül befejeződik.

Budapest, 2020. szeptember 24.

A Kúria Sajtótitkársága