Ünnepi Teljes Ülésen és jogtörténeti konferencián emlékeztünk meg a Kúria 300. születésnapjáról

Dátum

2023. június 19-én pontosan a háromszázadik évfordulója volt annak, hogy III. Károly király szentesítette az 1722-1723. évi pozsonyi országgyűlés 24. törvénycikkét, és ezzel a Magyar Királyi Curiát mint rögzített hatáskörű, állandóan működő felsőbíróságot megalapította.

E jeles dátumra tekintettel a Kúria ünnepi Teljes Ülését az Országház Felsőházi termében tartotta, ahol Kövér László házelnök úr köszöntötte a bírákat. Az eseményen részt vettek a Kúria, illetve a Legfelsőbb Bíróság volt elnökei: dr. Solt Pál, dr. Lomnici Zoltán, dr. Baka András és dr. Darák Péter, valamint a legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság tagjai, a Magyar Ügyvédi Kamara és az Országos Bírósági Hivatal, valamint az ítélőtáblák elnökei is.

Az esemény ünnepélyességének különös fényt adott a Szent Korona közelsége, amelynek tiszteletben tartása – történeti alkotmányunk vívmányaival együtt – az Alaptörvényben foglalt kötelességünk, hangsúlyozta köszöntőjében dr. Varga Zs. András.
A Kúria elnöke történelmi távlatba helyezve emlékezett meg a bírói hatalom gyakorlásának mérföldköveiről, kiemelve a tavaly 800 éves Aranybullát, amelynek szövege már említi a Kúriát.
„Ma ez a több, mint 800 éves Kúria áll az ország elé, amikor ebből a 800 évből 300-at ünnepel folyamatosan működő bíróságként. Ezzel a 300. születésnappal is mi vagyunk a kontinentális Európa legrégebben alapított bírósága. Tágabb körben is egyetlen régebbi, folyamatosan működő bíróságot ismerünk, Anglia főbírósági rendszerét.  Ez a múltunk, és ennek tapasztalataival látjuk el ma és a jövőben is feladatainkat. Lehet, hogy nem lesz mindenkor könnyű és kényelmes, de soha nem volt az. És ma mégis itt ülünk. Mi, Magyarország Kúriája.” – zárta beszédét dr. Varga Zs. András.

Az évfordulós ünnepi program a Kúria Dísztermében folytatódott hétfő délután, ahol a „Háromszáz éves a Kúria” című jogtörténeti konferencián vehettek részt az érdeklődők. A vendégeket dr. Varga Judit igazságügyi miniszter köszöntötte, majd dr. Varga Zs. András osztotta meg gondolatait Magyarország és a Kúria viszontagságokkal teli és valószínűtlenségek sorozatával színezett története között párhuzamot vonva, kiemelve a jelenkor kihívásait. „Mit tehetünk ilyenkor? Amit elődeink is tettek. Bíznunk kell abban, hogy minden ellenkező következtetésre okot adó körülmény dacára most is megvalósulhat a valószínűtlen, ezért nem érdemes méricskélni. Hinnünk kell abban, hogy a magyar nép, Magyarország sőt, a Kúria is képes szembenézni a megpróbáltatásokkal. Ezért a legbölcsebb hozzáállás az, ha tesszük a dolgukat.” – hangsúlyozta a Kúria elnöke.

A konferencián, amelyet az érdeklődők online is követhettek, a jogtörténet elismert szaktekintélyei foglalták össze előadásaikban a Kúria történetét, szervezetének és ítélkezési tevékenységének változásait, illetve adtak betekintést nemzetközi perspektívában az európai legfőbb bírói fórumok működésébe.
A konferencia teljes tartalma megtekinthető a Kúria Média youtube csatornán.