Újabb két résszel bővült a „Kúria esetek” videós kerekasztal-beszélgetés sorozat

Dátum

Egy jogos védelmi helyzet megállapításával és a vádlott felmentéssel végződő büntetőügy, illetve egy izgalmas családjogi esetet feldolgozó videófilmmel bővült a „Kúriai esetek” videós kerekasztal-beszélgetés sorozat. A rövid filmeken kúriai bírák, különböző szakterület képviselői, illetve a közélet szereplői beszélnek Kúrián zárult jogesetek jelentőségéről, tanulságairól, valamint társadalmi vonatkozásairól.

A „Kúriai esetek” – videós kerekasztal-beszélgetés kilencedik részében a résztvevők annak kapcsán értekeznek, hogy a legfőbb bírói fórum Bfv.III.859/2017. számú jelentős ügyben 2017. november 7-én hozott határozatot. A Kúria kimondta, hogy a javak elleni jogtalan támadást gépjárművel végrehajtó támadót gépjárművel nyomon követni, s a jogtalanul elvett javak visszaadásának kikényszerítése végett utolérni olyan törvényes joggyakorlás, amely védelmi cselekmény, a javak ellen intézett jogtalan támadást elhárító magatartás. Az ebből eredő nem szándékolt súlyosabb következmény kockázatát ez esetben is a jogtalan támadó viseli. A beszélgetés résztvevői: dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese, dr. Márki Zoltán a Büntető Kollégium tanácselnöke, dr. Farkas Johanna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kriminálpszichológiai Tanszékének adjunktusa és dr. Lándori Tamás újságíró.

A sorozat tízedik részében a Kúria bírái, valamint külsős szakértők a Kúrián jogerősen lezárult gyermekfelügyeleti per jogi hátteréről és tanulságairól értekeznek. A Kúria Pfv.II.21.129/2016. számú döntésében hangsúlyozta, hogy a szülők közötti érzelmi kapcsolat megszűnése nem eredményezheti azt, hogy a gyermek az elköltöző szülőjétől elszakadjon, a vele korábban fennálló érzelmi kötődése megszűnjön. A gyermek érdekét súlyosan sértő módon jár el az a szülő, aki a gyermeket a másik szülővel való érintkezéstől indokolatlanul elzárja és ellene hangolja. A beszélgetés résztvevői: Czifra Szilvia újságíró, dr. Kőrös András a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, dr. Németh Rita pszichológus szakértő és dr. Iring Zoltán klinikai szakpszichológus, a XII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője.

A „Kúriai esetek” megtekinthetők a Kúria honlapján: http://kuria.birosag.hu/hu/kuriai-esetek.

A videós kerekasztal-beszélgetés sorozat 2015-ben indult. Célja, a Kúrián folyó szakmai munka szélesebb körben történő megismertetése, a már lezárt jogviták közérthető formában történő megvitatása és elemzése. A projekt hozzájárul a Kúria működésének átláthatóságához, és erősíti az állampolgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalmát.

Budapest, 2018. október 9.

A Kúria Sajtótitkársága