"Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében" - tudományos konferencia a Kúrián, 2014. március 10-én

Dátum

A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (MJAT), a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületével (MKBE) közösen – „Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” – címmel a mai nap tudományos konferenciát rendezett a Kúrián.

A szakmai fórum célja, hogy kiemelkedő szakemberek előadásának segítségével felvillantsa a helyi önkormányzati rendeletalkotásnak – mint a helyi közhatalom-gyakorlás leglényegesebb elemének – törvényességi felügyelete (beleértve ebbe az alkotmánybírósági és a kúriai normakontroll egyes aspektusait is) tekintetében felmerülő jogkérdéseket.

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy az önkormányzati rendeletek bírósági normakontrollja a közigazgatási bíráskodás kiteljesedését szolgálja. A növekvő ügyérkezés a Kúria Önkormányzati Tanács munkájával kapcsolatos bizalom erősödését is jelenti.

Prof. Dr. Paczolay Péter az Alkotmánybíróság és az MJAT elnöke a hatáskörök megosztása körében a harmonikus együttműködés szükségességét szorgalmazta.

Dr. Hajnal Péter az MKBE elnöke a jogászi hivatásrendek irányába való nyitottságot, valamint a szakmai együttműködés fontosságát húzta alá.

Az Alaptörvény által előidézett jogszabályváltozásokra tekintettel 2012. első felében megkezdte munkáját a Kúria  Önkormányzati Tanácsa. Ezzel megkettőződött a helyi önkormányzati rendeletek feletti bírói normakontroll: a rendeletek törvényességi szempontú vizsgálata, - illetve a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztásából eredő eljárás lefolytatása – már a Kúria Önkormányzati Tanácsához tartozik, míg az Alkotmánybíróság kompetenciájában a „tisztán” alapjogi vetületű normakontroll eljárás maradt. A megváltozott normakontroll struktúra majd két éves működési múltjára figyelemmel a konferencia első blokkja „A helyi önkormányzatok rendeletei az alkotmánybírósági és a kúriai normakontroll fényében” cím alatt összegezte a jogalkalmazói tapasztalatokat.

A konferencia második blokkjában a kormányhivatalok felkért előadói, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatairól és aktuális kihívásairól tartottak előadásokat. A koncepcionális kérdéseket magába foglaló felvetéseket követően két esetjogi jellegű előadást hallgathattak meg a jelenlevők.

A szervezők a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változataiból kiadvány megjelentetését és a szakmai együttműködés jövőbeli folytatását tervezik.

Budapest, 2014. március 10.

 A Kúria Sajtótitkársága

A konferencia meghívója és szakmai programja itt olvasható.

Dr. Hajnal Péter tanácselnök nyilatkozata az  Echo TV "Bírósági történetek" című műsorában. A felvétel itt megtekinthető. Forrás: Echo TV.