Új alkotmánybíró a Kúriáról

Dátum

Dr. Márki Zoltán kúriai kollégiumvezető urat az Országgyűlés titkos szavazással 2021. június 22. napjával alkotmánybíróvá választotta.

Dr. Márki Zoltán a Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője, a 2020. októberében megüresedett alkotmánybírói helyet tölti be. Megbízatása tizenkét évre szól.

Az Országgyűlés - kétharmados többséggel - az Alkotmánybíróság tagjait kiemelkedő tudású elméleti jogászok, vagy legalább húszévi szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok közül választja.

Dr. Márki Zoltán 1990. december 1-je óta bíró, 2005 óta legfelsőbb bírósági bíró, 2012 óta kúriai tanácselnök. 2015. szeptember 10. és 2017. április 18. között a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának megbízott kollégiumvezetője. 1996 és 2002 között az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíróként részt vett a büntetőjogi kodifikációban, számos büntetőjogi tanulmány és szakkönyv szerzője, társszerzője, 1999 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja.

Dr. Márki Zoltán alkotmánybíró úr részletes szakmai életútja elérhető honlapunkon.

Dr. Márki Zoltán alkotmánybíró úr megválasztásához gratulálunk, megbízatásához sok sikert kívánunk!

Budapest, 2021. június 15.

a Kúria Kommunikációs Osztálya