Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. július 9.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.617/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

A felperesek keresetükben az ingatlanukat ért tűzkár folytán a vagyonbiztosítási szerződésük alapján meg nem térült vagyoni káraik megfizetésére kérték kötelezni az alperest arra tekintettel, hogy a tűz keletkezési helye olyan, számukra hozzáférhetetlen helyen volt, amelynek karbantartásáért, üzemeltetéséért az alperes felel.

A per 2012. június 5-én indult. A perben a tűz keletkezési okának a feltárása érdekében széleskörű, több szakértő kirendelésével járó szakértői bizonyítás került lefolytatásra.
Az elsőfokú bíróság 2015. július 7-én meghozott közbenső ítéletét a másodfokú bíróság végzésével hatályon kívül helyezte.
A 2016. október 20-án indult megismételt eljárásban újabb szakvélemények beszerzését és a szakvélemények ütköztetését, kiegészítését követően az elsőfokú bíróság 2018. február 28-án kelt közbenső ítéletében megállapította, hogy az alperes kártérítési felelőssége a tűz által a felpereseknek okozott károkért fennáll. A másodfokú bíróság a közbenső ítéletet - a szakértői vélemény kiegészítését követően - helybenhagyta.

A Kúria a jogerős határozatot hatályában fenntartotta.

Budapest, 2020. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága