Továbbra is biztosítottak az ítélkezés feltételei a Kúrián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. április 8.

A Kúria a járványügyi veszélyhelyzet idején is ellátja az Alaptörvény és a jogszabályok által előírt ítélkezési és jogegységesítési feladatait.

A Kúria az igazságszolgáltatási tevékenységét a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok betartásával, a hatályos eljárási szabályok és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint látja el.

A járványügyi veszélyhelyzet ellenére a befejezett ügyek számát tekintve nincs jelentős eltérés az előző évek azonos időszakaihoz képest.

A közigazgatási ügyszakot érintő jelentős hatásköri változások miatt szükséges szervezeti átalakítások 2020. április 1-jével megtörténtek a Kúrián. A Közigazgatási Kollégiumban új tanácsok kezdték meg működésüket, a Polgári Kollégiumban pedig Munkaügyi Részkollégium alakult.

Rendszeresen ülésezik a Kúria elnökhelyettese által vezetett három fős Válságstáb is. Feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a Kormány, az egészségügyi szervek által kiadott eljárásrendeket, tájékoztatókat, szoros kapcsolatot tartson a tásszervekkel és az Országos Bírósági Hivatallal. Mindeközben a kúriai bírák is részt vesznek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárási intézkedések alkalmazását segítő, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által felállított kabinetek irányításában és munkájában.

Budapest, 2020. április 8.

Kúria Sajtótitkársága