További 1956 utáni megtorló ítéletek törvényi semmisségét igazolta a Kúria

Dátum

Ebben az évben további, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmiségét igazolta a Kúria, az úgynevezett „semmiségi ügyek” elbírálása tovább folytatódik. A 2000. évi CXXX. törvényt módosító 2016. évi LVI. törvény adott lehetőséget arra, hogy a Legfőbb Ügyész a Kúria eljárását indítványozza a semmisségi igazolás kiadása iránt. Ennek alapján eddig 31 ügyben történt igazolás kiadása, a Kúria kimondta: az ügyekben érintett 142 személyt ártatlanul ítéltek el.

Október 22-én további két ügyben (Bs.699/2019., Bs.700/2019), három érintett személy kapcsán tart nyilvános ülést a Kúria. A sajtó számára is látogatható tárgyalások 9:00, illetve 10:00 órakor kezdődnek a Kúrián (1055 Budapest, Markó u. 16.).

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorló elítéléséket a törvény (2000. évi CXXX. törvény és a 2016. évi LVI, törvénymódosítás) nem ismeri el ítéletnek, a büntetőjognak ezekben az esetekben nem volt keresnivalója. Az eljárásokat el sem kellett volna kezdeni. Az eljárás nem az igazság felderítéséről és az igazság szolgáltatásáról, hanem a hatalom bosszújáról szólt. A semmis ítélet pedig olyan, mintha azt meg sem hozták volna.

A Kúria a Nagy Imre és társai ügyében hozott végzésében (Bs.III.1344/2016/10.) kimondta: „Az igazolásokkal a Kúria a múlttal szembenéző, önvizsgálatot tartó utókor tiszteletét fejezi ki a hősök iránt, a jövő bírói nemzedékének pedig azt üzeni, hogy hivatásával mindenkor az igazságszolgáltatást teljesítse, s abból ne engedjen. Eljárásában csak a törvényt alkalmazza, s az igazságot keresse. Hivatástudatában a politika, a jogtól távolodó eszmék vagy sikert, feltűnést ígérő divatok ne befolyásolják, de azt se feledjék, hogy Európán belül hol a helyük és melyik nemzet bírái.”

Budapest, 2019. október 21.

A Kúria Sajtótitkársága