Tájékoztató a Pfv.IV.21.274/2016. számú ügyben a 2017. február 8-án tartott tárgyaláson hozott határozatról

Dátum

A jogerős ítélet a TASZ által a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ellen a gyöngyöspatai cigány lakossággal szemben elkövetett zaklatás, illetve hátrányos megkülönböztetés miatt indított keresetet teljes egészében elutasította, megváltoztatva ezzel az elsőfokú bíróság ítéletét, amely megállapította, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, továbbá a Véderő és a Betyársereg elnevezésű szervezetekkel szemben úgynevezett járőr tevékenységével, valamint az általuk tartott demonstráció miatt a közbiztonság-védelmi tevékenysége során elmulasztott intézkedéseivel zaklatást valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, amivel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogokat. Emellett az elsőfokú bíróság azt is megállapította, hogy az alperes 2011. május 1. és 2011. november 30-a között folytatott szabálysértési eljárási gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a roma közösség tagjaival szemben. A keresetet elutasító jogerős ítélettel szemben a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben a keresetének való helyt adást kérte.

A tárgyalás eredményeként a Kúria ítéletével a jogerős ítéletet részben a perköltségre vonatkozó rendelkezésre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és azt állapította meg, hogy az alperes a járőrözés és demonstráció tekintetében az intézkedések elmulasztásával valósított meg zaklatást a helyi roma közösség tagjaival szemben. Helyt adva a felülvizsgálati kérelemnek a Kúria az alperest a további jogsértéstől eltiltotta. Az elsőfokú ítéletnek az alperest elégtétel adására kötelező rendelkezését helybenhagyta.
Egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Ebből a rendelkezésből az következik, hogy a Kúria az ítélete rendelkező részével az alperes szabálysértési gyakorlatával elkövetett jogsértés tekintetében a keresetet elutasító rendelkezést is hatályában fenntartotta.

Ugyanakkor a kihirdetett ítélet szóbeli indokolásánál a tanácselnök tévesen szóban olyan indokolást adott, amely szerint a Kúria a rendőrség szabálysértési gyakorlata miatt is megállapította a rendőrség felelősségét a zaklatás, illetve a közvetlen hátrányos megkülönböztetés miatt. Ellentétben áll tehát az ítélet rendelkező része és annak szóbeli indokolása. Ugyanakkor a döntés hatályát az ítélet rendelkező része adja.

Budapest, 2017. február 8.

A Kúria Sajtótitkársága