Tájékoztató a Lehet Más a Politika párt népszavazás "aláírásgyűjtési maraton" ügyében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 3.

A Kúria ügykiosztási rend szerint soron következő tanácsa 2012. március 28. napján végzésével elbírálta a Lehet Más a Politika párt bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét, melyet az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata ellen nyújtott be.

Az Országos Választási Bizottság sérelmezett határozatában egy magánszemély által benyújtott kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Lehet Más a Politika elnevezésű párt az „aláírásgyűjtési maraton” meghirdetése során tett ajándékok ígéretével megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 48.§ (3) bekezdésében foglaltakat, s egyidejűleg a pártot a további jogsértéstől eltiltotta.

A Kúria a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet alaptalannak találta. Megállapította, hogy az az Országos Választási Bizottság a Ve. 48.§ (3) bekezdés helytálló értelmezése alapján hozta meg döntését, mivel a törvény az aláírásgyűjtés körében teljes körűen tilalmazza az előny adását vagy ígéretét. A Lehet Más a Politika párt által meghirdetett „aláírásgyűjtési maraton” az ott említett előnyök ígérete alapján – annak ellenére, hogy azok címzettjei az aláírásgyűjtők voltak – alkalmas volt arra, hogy a választó polgárok szándékát közvetve, a törvény által tilalmazott módon befolyásolja. A törvény az aláírásgyűjtés körében az előnnyel vagy annak ígéretével a választópolgár bármilyen - akár közvetlen, akár közvetett - befolyásolását tiltja, így a meghirdetett akció sértette a választási eljárásról szóló törvény előírásait.

A Kúria megállapítása szerint az Országos Választási Bizottság a Ve. 48.§ (3) bekezdésének abszolút értelmű tilalmát helytállóan alkalmazta, így a törvényes határozatot helybenhagyta.

Budapest, 2012. március 28.

Sajtótitkárság