Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2010. március 29.

A Legfelsőbb Bíróság a mai napon országgyűlési választásokkal kapcsolatos ügyekben járt el. Mindegyik kérdésben az Országos Választási Bizottság korábbi döntései ellen nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.

Az  egyik  a  jelölőszervezetek  nyilvántartásba  vételével  volt  kapcsolatos.  Itt  két magánszemély egy beadványban az OVB kilenc határozatát támadta meg, közöttük több párt országos listájának nyilvántartásba vételét.

A Legfelsőbb Bíróság ezt a felülvizsgálati kérelmet elutasította, érdemben nem vizsgálta, mivel a kérelmezők nem tettek eleget illetékfizetési kötelezettségeiknek.

A következő ügy a 218/2010. OVB határozatot érintette. Az OVB ebben úgy határozott: a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke, dr. Orbán Viktor megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, amikor egy középfokú oktatási intézményben tett látogatást.

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet érdemben nem vizsgálta, mivel a benyújtók  időben,  vagyis  a  döntés  meghozataláig  nem  rótták  le  törvényi kötelezettségük ellenére az illetéket, noha erre az általuk megtámadott határozat érdemi része is felhívta a figyelmüket.

Egy  másik  beadvány  a  216/2010.  OVB  határozatot  támadta.  Az  OVB  ebben  úgy határozott:  az  MTV  Zrt.  megsértette  a  választási  eljárásról  szóló  törvényt,  amikor döntött a pártok megszólalási lehetősségeiről.

A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az OVB  döntését, eszerint a két párt egy jelölő szervezetnek minősül.

A következő felülvizsgálati kérelem a 207/208/209/2010. OVB határozatokat érintette.
Az OVB ebben úgy határozott: megváltoztatja a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság  határozatát  és  visszautasítja  a  Magyar  Demokrata  Fórum Nógrád megyei listájának nyilvántartásba vételét.

A Legfelsőbb Bíróság az OVB döntését érdemben elbírálta és helybenhagyta. A bírói tanács szerint az OVB helyesen döntött, amikor megváltoztatta a Nógrád Megyei Választási Bizottság határozatát és a Magyar Demokrata Fórum megyei listájának nyilvántartásba vételét visszautasította.

Budapest, 2010. március 29.

Dr. Szűcs Péter
a Legfelsőbb Bíróság szóvivője