Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság önkormányzati választási kampánnyal összefüggő döntéseiről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2010. szeptember 30.

A Legfelsőbb Bíróság szeptember 30-án döntött a Magyar Televízió Zrt. és a  Magyar  Rádió  Zrt.  felülvizsgálati  kérelmeiről,  amelyekben  a közszolgálati  műsorszolgáltatók  az  Országos  Választási  Bizottság szeptember 27-én meghozott határozatai ellen nyújtottak be kifogást.

Az  OVB  a  Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  televíziós,  rádiós kampányhirdetése  ügyében  úgy  határozott,  hogy  az  érintett  médiumok megsértették  a  választási  eljárásról  szóló  törvény  alapelveit,  amikor megtagadták a párt kampányfilmjének, illetve hanganyagának sugárzását.

A közszolgálati műsorszolgáltatók a döntés ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be.

A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta az OVB érintett döntéseit.

Indokolás:  a  választási  eljárásról  szóló  törvény  szerint  választási kampányban a jelölő szervezetek és személyek azonos feltételek mentén tehetnek közzé politikai hirdetést. A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény  pedig  arról  rendelkezik,  hogy  a  politikai  hirdetés  tartalmáért  a műsorszolgáltató felelősséggel nem tartozik.

E rendelkezések alapján - és olyan törvényi előírás hiányában, amely felhatalmazza  a  médiumot  a  közzététel  előtt  a  politikai  hirdetés tartalmának  felülvizsgálatára,  ezáltal  szűrésére  -  az  érintett közszolgálati  műsorszolgáltatók  nem  tagadhatták  volna  meg  a kampányfilm, illetve hanganyag közzétételét, ezért az OVB helyesen állapította meg a törvénysértést.

Budapest, 2010. szeptember 30.

dr. Szűcs Péter
szóvivő