Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.21.737/2011. számú ügyében hozott határozatról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 9.

Az ügy felperese és alperese között 1999. november 30-án bérleti szerződés jött létre egy 172. m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában. A szerződést az alperes 2001. április 02-án rendkívüli felmondással felmondta, majd 2001. április 04-én kizárta a felperest a bérleményből. A bíróság azonban jogerős ítéletével megállapította a felmondás érvénytelenségét. Ezt követően a felperes a jelen perben a felmondás érvénytelenségére és a bérleményből történt jogellenes kizárással a hivatkozással kártérítés fizetésére kérte az alperest kötelezni. A felperes a perbeli követelését 2004. december 16-án Nagy Györgyre engedményezte, a követelést azonban ettől függetlenül az alperessel szemben maga kívánta érvényesíteni.

A bíróság a kár mértékének és az engedményezési szerződés érvényes létrejöttének tisztázása érdekében rendkívül széleskörű, nagy terjedelmű bizonyítási eljárást folytatott le. Ennek eredményeként a keresetet elutasította, ugyanis úgy ítélte meg, hogy a felperest az időközbeni engedményezésre figyelemmel a követelés nem illeti meg.

A felek között a felülvizsgálati eljárásban változatlanul vitatott volt az, hogy az engedményezési szerződés érvényesen létrejött-e. A felperes azt állította, hogy az engedményezés ellenértékét megfelelően nem határozták meg, és a szerződést rögzítő okiratot egyébként is meghamisították. Arra is hivatkozott, hogy a bíróság lényeges eljárási szabályt sértve mellőzte az általa megjelölt tanú kihallgatását.

A Kúria a felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapította, hogy a per során a jogvita érdemi elbírálására kiható lényeges eljárási szabálysértés nem történt. Az engedményezési szerződés pedig érvényesen létrejött. A követelés átruházásának ellenértékét ugyanis megfelelően meghatározták, azt pedig, hogy az engedményezési szerződést tartalmazó okiratot meghamisították volna, a felperes kétséget kizáróan nem tudta bizonyítani. Mindezekre tekintettel a Kúria a kereset elutasításáról rendelkező jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Budapest, 2012. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága