Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.885/2011. számú MABISZ felperesnek Ronix Trans Kft. és társa alperesek elleni kártérítés megfizetése iránti ügyében 2012.május 22. napján hozott határozatáról

Dátum

A MABISZ felperes keresetében a károkozó személy I. r., illetve a MÁV Általános Biztosító Egyesület II. r. alperesekkel szemben kártérítés megfizetése iránt indított pert. Keresetében az általa az Angol Nemzeti Irodának megtérített összeg és annak kamatai egyetemleges megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket. A másodfokú bíróság jogerős ítéletével az I. és II. r. alpereseket egyetemlegesen kötelezte a kártérítésre. A jogerős ítélettel szemben az I. r. alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.

A Kúria ítéletében a felülvizsgálati kérelemnek helytadott. Az ítélet indokolásában kifejtette, hogy a felperes a jelen ügyben a károsult jogait gyakorolva nem érvényesíthet I. r. alperessel szemben igényt. A felperes ugyanis az ügyben mint Nemzeti Iroda járt el és a Nemzetközi Gépjárműbiztosítási Egyezmény, az ún. Zöldkártya Egyezmény alapján, valamint a Nemzetközi Irodák egymás közötti viszonyait szabályozó Belső Szabályzat alapján térítette meg a kárösszeget az Angol Nemzeti Irodának. Az irányadó rendelkezések szerint a Magyar Nemzeti Iroda a tagbiztosítója, a II. r. alperes garantőrjeként járt el. Emellett a felperes magyar gépjármű által az említett egyezmény hatálya alá tartozó külföldi országokban okozott kár megtérítésére akkor is köteles, ha a gépjármű üzembentartója ismeretlen marad. A fentiekből következően a felperest a károkozó személlyel szemben megtérítési igény csak akkor illeti meg, ha a károkozó helyett helytállni köteles tagbiztosító is élhetett volna ilyen igénnyel. A jelen ügyben ez nem állott fenn.

Budapest, 2012. május 31.

A Kúria Sajtótitkársága