Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.016/2022/6. számú, sajtó-helyreigazítás iránt indított perben 2022. december 14-én tárgyaláson kívül hozott döntéséről

Dátum

A felperes keresetében az alperes által működtetett TV2 televíziós csatorna a 2022. január 12-én 18 órakor kezdődő Tények című műsorának a hírblokkjában elhangzott két közlés miatt kérte helyreigazító közlemény közzétételére kérte kötelezni az alperest.

Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítéletét a másodfokú bíróság részben megváltoztatta és az alperest az egyik közlésben elhangzott valótlan híresztelés kötelezte helyreigazításra. A jogerős határozat indokolása szerint az első közlés olyan tényállítás, amely értékítélettel terhelt következtésként hangzott el. Konkrétan a vidéki városokra és nevesítetten a sürgősségi osztályokra, valamint a szülészetekre vonatkozott, ugyanakkor a felperesnek az ezt cáfoló egészségügyet érintő álláspontjáról szóló híradások ismertek és elérhetők voltak. A másodfokú bíróság ezzel szemben a második közlést a tényekből levont véleményként értékelte, amelyek a felperes kijelentésein alapultak.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős határozatot a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében hatályában fenntartotta. Kiemelte: a perben nem volt vitás, hogy a felperes közszereplő, és az sem, hogy a hírblokk témája választási kampányban, közéleti vita körében a felperesnek a 2022-es választási kampány során a baloldal miniszterelnök jelöltjeként tett kijelentéseinek az ismertetéséről szólt. A Kúria egyetértett az eljárt bíróságok álláspontjával, miszerint az előválasztási vita és a kiszombori gyűlésen elhangzott kijelentések ellentétesek az első közléssel. A riporter ebben a szövegrészben tett állítását az alperes nem bizonyította, ehhez a tényállításhoz semmilyen konkrétumot nem jelölt meg a hírblokkban. A felperes hírblokkban bemutatott egyéb nyilatkozatai pedig az alperesnek a felperes szándékaira vonatkozó közlését nem támasztották alá. A felperesnek az ott elhangzott nyilatkozataiból a sérelmezett kijelentés véleményként nem fogalmazható meg, nem szolgálhat annak alapjául. Az alperes nem sajtótájékoztatóról tudósított, a sajtószabadság gyakorlása önmagában nem terjed ki a valótlanságok közzétételére, sőt az újságírók egyik fő felelőssége éppen a közölt hírek, információk hitelességének ellenőrzése. Ezért az első közlés olyan valótlan híresztelés, amelyre a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki.

Budapest, 2022. december 14.