Tájékoztató a Kúria Pfv.II.21.619/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 9.

A 2004-ben házasság felbontása és házastársi közös vagyon megosztása iránt indított perben a volt házastársak jelentős mennyiségű és értékű ingóságát, életbiztosítási kötvényeit, devizaszámláikon lévő összegeket, a közös vagyont terhelő tartozásaikat kellett a bíróságnak megosztaniuk. Tárgya volt a pernek ezeken túlmenően négy ingatlan közös- és különvagyoni arányainak meghatározása, a közös tulajdon megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak elszámolása. Fő jogi kérdésként merült fel a perben, hogy a felek 50-50 %-os üzletrészeivel működő két Kft.-nek az életközösség megszüntetésétől a közös vagyon hét évvel későbbi megosztásáig terjedő időben bekövetkezett „drámai” értékcsökkenését (+27 millió forintról a felszámolás során megállapított – 83 millió forintra) a felek milyen arányban viseljék, különös tekintettel arra, hogy a kft.-k ügyvezetője az alperes volt.

A jogerős ítélet – terjedelmes okirati- tanú és szakértői bizonyítás lefolytatását követően – szüntette meg a vagyonközösséget, a kft. üzletrészek drasztikus értékcsökkenését mindkét fél terhére értékelve arra hivatkozással, hogy a felperes is Kft. tag volt egyenlő üzletrésszel, így a Gt. szabályai alapján jogában állott volna azoknak a jogosultságoknak az érvényesítése, jogi lépések megtétele, amelyekkel az értékvesztést megakadályozhatta volna.

A felperes felülvizsgálati kérelme alapján a Kúriának szinte minden lényeges vagyonelem (ingó, ingatlan, elszámolás, üzletrész-megosztás) tekintetében revízió alá kellett vonnia a jogerős ítéletet. A Kúria a felperes kérelmét a Kft. üzletrészek tekintetében alaposnak találta, és e vonatkozásban a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Rámutatott, hogy további bizonyítást igényel annak vizsgálata: az életközösség megszűntetése után az alperes mint ügyvezető eleget tett-e a Gt. szerint e minőségében őt terhelő kötelezettségének, különös tekintettel arra, hogy a közös Kft. hanyatlásával egy időben a hasonló működési körben az élettársával létrehozott új társaság virágzásnak indult.

Budapest, 2012.július 9.

A Kúria Sajtótitkársága