Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.383/2011/6. számú ügyében hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 2.

Az ingatlan-nyilvántartáshoz közbizalmi hatás fűződik, ezért fontos követelmény, hogy a bejegyezhető jogokat, feljegyezhető tényeket és a benne feltüntetett adatokat helyesen tartalmazza. Ha az ingatlan-nyilvántartás téves jog, tény adat bejegyzés (feljegyzés) vagy az ingatlan-nyilvántartási térkép hibája miatt helytelen, kiigazítása az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 62.§ (1) bekezdésének c) pontjának megfelelő keresettel történhet.

A kiigazítási keresetnek nincsen időbeli korlátja: az Inytv.63.§ (1) és (2) bekezdéseiben szabályozott perindítási határidők kizárólag a törlési perekre vonatkoznak, a kiigazítási perekre nem, ugyanakkor a kiigazítási per indítására külön feltételt szab az Inytv.62.§ (2) bekezdése.

A kiigazítási perek két csoportra oszthatók: kijavítási és pótlási perekre. Kijavítási per akkor indítható, ha az ingatlanügyi hatóság határozata alapján megtörténik a bejegyzés a tulajdoni lapra, a bejegyzés azonban téves, mert nem egyezik meg az elrendelő határozat tartalmával, azaz attól teljes egészében vagy részben eltér.

A szomszédos ingatlanok határvonalát ábrázoló térképnek, egyúttal az ingatlanok térmértékének a kijavítására irányuló kereset az Inytv.62.§ (1) bekezdése c) pontjának megfelelő kijavítási igény.

Amennyiben a közigazgatási eljárásban és a közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányuló perben a felperesek nem értek el eredményt, csupán annyit jelent, hogy a kijavításra az ezekben az eljárásban alkalmazásra kerülő szabályok szerint nem volt lehetőség, az említett eljárások eredménytelensége azonban nem jár azzal a következménnyel, hogy a kiigazítási kereset se lehetne sikeres.

A térképen ábrázolt határvonal és az ingatlanok térmértéke nem tartozik a közhitelesség alapelvéből következő és az Inytv.5.§ (3) bekezdésébe foglalt vélelem hatálya alá. Az Inytv.5.§ (1) bekezdéséből (a közhitelesség alapelvének megfogalmazásából) következően az ingatlan-nyilvántartás csak a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását tanúsítja közhitelesen, a térkép adatai és a tármérték azonban az Inyt.14.§ a) pontjának megfelelő adat, adatokra viszont a közhitelesség nem terjed ki.

A térképezési hiba nem eredményezhet tulajdonszerzést. Ahhoz, hogy a határvitában érintett területrészre tulajdonszerzést állapíthasson meg a bíróság, az alpereseknek tulajdonszerzési jogcímet kell igazolniuk, és arra alapítva viszontkeresettel kell kérniük tulajdonszerzésük megállapítását.

Budapest, 2012.május 2.

A Kúria Sajtótitkársága