Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.029/2021/4. számon hozott határozatáról

Dátum

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal indítványára megsemmisítette Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendeletének útfenntartási hozzájárulási díj bevezetésére vonatkozó egyes rendelkezéseit és megállapította, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezései sem lépnek hatályba.

A Kúria megállapította, hogy a helyi önkormányzat a törvényi keretek között, a helyi közút fenntartása és üzemeltetése körében a közút használatát kötheti engedélyhez, ugyanakkor a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt előírásból következően az engedély kiadását törvényi felhatalmazás hiányában nem teheti fizetési kötelezettségtől függővé. A közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény két területen, egyrészt az országos közutak közlekedési célú használata esetében, másrészt a közutak nem közlekedési célú használatakor ad felhatalmazást díjfizetési kötelezettség megállapítására a helyi önkormányzatoktól eltérő jogalanyok részére. Használati díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, illetve a használaton alapuló útfenntartási hozzájárulási díj megállapítására a helyi önkormányzatok törvényi felhatalmazással nem rendelkeznek.

Budapest, 2021. december 9.

a Kúria Kommunikációs Osztálya