Tájékoztató a Kúria Mpk.VIII.10.051/2022/4. számú végzésről a 2022. január 31-én megtartott pedagógus sztrájk tárgyban

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2022. július 6.

A kérelmezők kérelmükben a még elégséges szolgáltatás megállapítását kérték a meghirdetett figyelmeztető sztrájk idejére. A kérelmezett viszontkérelmet terjesztett elő, melyben a figyelmeztető sztrájk jogellenességének megállapítását kérte.

A Fővárosi Törvényszék végzésével megállapította, hogy a kérelmezők által kezdeményezett 2022. január 31. napján 8.00 óra és 10.00 óra közötti időszakban meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájk megtartása jogszerű.

A Fővárosi Ítélőtábla végzésével az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, és megállapította, hogy a 2022. január 31. napján tartott sztrájk jogellenes volt.

A Kúria végzésével a jogerős végzést hatályon kívül helyezte, és a kérelmezett másodfokú eljárásban megváltoztatott viszontkérelmét elutasította, ezt meghaladóan a még elégséges szolgáltatás kérdését – felülvizsgálati kérelem hiányában – nem érintette.

Az a kérdés, hogy a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételét megállapító bírósági döntés még nem emelkedett jogerőre, nem vonja maga után automatikusan a megtartott figyelmeztető sztrájk jogellenességét. A Sztrájktv. 4. § (3) bekezdése értelmében a sztrájk megtartásának törvényi feltétele a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkáltatónál – törvényi rendelkezés vagy megállapodás hiányában – a bíróság jogerős határozata a még elégséges szolgáltatás mértékéről és feltételeiről, ezért az elsőfokú, még nem jogerős határozatot követően a munkavállalók nem vitathatóan kockázatot vállalnak a sztrájk megtartásával. Abban az esetben azonban, ha a még elégséges szolgáltatás megállapított mértékét és feltételeit a megtartott sztrájk során betartották, és azt utóbb a másik fél sem vitatta, vagy a másodfokú bíróság a döntést e körben hozott határozatával helybenhagyta, a már megtartott sztrájk egymagában azért mert a döntés még nem emelkedett a figyelmeztető sztrájk megtartásakor jogerőre, nem minősülhet jogellenesnek. A még elégséges szolgáltatás mértékének és feltételeinek elsőfokú bíróság általi megállapítása meghatározott napra és időre meghirdetett figyelmeztető sztrájkra vonatkozott. Ennek elhalasztása az elsőfokú végzés jogerőre emelkedéséig a bírósági nemperes eljárás újbóli megindítását, az eljárás ismételt lefolytatását tette volna szükségessé.  A vonatkozó jogszabályi rendelkezések ezért nem értelmezhetőek úgy, hogy az a munkavállalókat az Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdése, valamint a Sztrájktv. 1. § (1) bekezdése alapján megillető munkabeszüntetéshez való jogát teljesen ellehetetlenítse.

Budapest, 2022. július 6.

A Kúria Kommunikációs Osztálya