Tájékoztató a Kúria Mfv.VIII.10.120/2022. számú, az egyenlő bánásmód megsértésének megállapítása és a munkaviszony helyreállítása iránt indított perben tárgyaláson kívül hozott döntéséről

Dátum

A felperes egyetemi tanársegéd munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkáltatónál a munkavállalók által meghirdetett sztrájkban és annak szervezésében aktívan részt vett, hozzá volt köthető a Sztrájktévé nevű facebook csatorna.

Az alperes a felperes munkaviszonyát próbaidő alatt, indokolás nélkül megszüntette.

A felperes keresete folytán eljárt törvényszék az alperes jogellenes intézkedésére tekintettel a felperes munkaviszonyát helyreállította és elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte az alperest. A fellebbezés folytán eljárt ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helyben hagyta.

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet az indokolás részbeni módosításával hatályában fenntartotta.

A döntés szerint: sztrájkban való részvétel önmagában nem értékelhető véleményként. Politikai véleménynyilvánításnak, és ezáltal az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség biztosításáról szóló 2003. évi CXXV.  törvény 8. § j) pontja szerinti védendő tulajdonságnak minősülhet azonban a politikai követeléseket is tartalmazó sztrájkban való részvétel, ha a munkavállaló részéről a sztrájkkövetelésekhez kapcsolódó többlet tevékenység is megvalósul.

A perbeli esetben a felperes tevékenysége a sztrájkban résztvevők általános magatartásán túlmutató aktivitást mutatott, amely nem azonos annak deklarálásával, hogy a sztrájkhoz csatlakozott. A felperes aktív magatartása megalapozta annak megállapíthatóságát, hogy olyan politikai véleménnyel rendelkezett, amely a személyiségét meghatározó, védendő tulajdonságnak minősül. Ezáltal a felperes valószínűsítette, hogy védett tulajdonsága miatt érte hátrány a munkaviszony megszüntetésével. Ezzel szemben az alperes a speciális kimentéses szabályok alapján nem bizonyította, hogy a felperes védett tulajdonsága és a hátrány között nem áll fenn okozati összefüggés.

Budapest, 2023. február 20.